یلدا(عشقم والیباله)

yalda.u

والیبالیست میزان خراسان
عشق فقط پرسپولیس
بی احترامی به والیبال و پرسپولیس_بلاک
۲۶آذر

بچه ها اون پیجم درست شد دیگه این پیج رو نمیخوام و نمیام دوست...
۳

بچه ها اون پیجم درست شد دیگه این پیج رو نمیخوام و نمیام دوست...

خخخخ اعتماد به سقفم رو عشقه
۱۲

خخخخ اعتماد به سقفم رو عشقه

سلام بچه ها
۲۲

سلام بچه ها

بچه ها الان تو راه بیمارستانم شرمنده اگر جواب ندادم حالم یهو...
۳۵

بچه ها الان تو راه بیمارستانم شرمنده اگر جواب ندادم حالم یهو...

قابل توجه بعضیا
۱۶

قابل توجه بعضیا

خوشحالی ینی سه نفرازدوستای گلت به اسم هانیه و احمد ودلارام ک...
۵

خوشحالی ینی سه نفرازدوستای گلت به اسم هانیه و احمد ودلارام ک...

فقط همین
۴

فقط همین

#پرسپولیسدنیامه به خدا عاشقتم تیم تا ابد قرمزپایان رنگ آبی ش...
۲

#پرسپولیسدنیامه به خدا عاشقتم تیم تا ابد قرمزپایان رنگ آبی ش...

#azarشادنشون میدیم تا دیگران غصه نخورند
۱

#azarشادنشون میدیم تا دیگران غصه نخورند

#دخیهه کلا مغرورنیستیم

#دخیهه کلا مغرورنیستیم

بعله پس چی فکرکردی روزگارتو سیاه میکنم روزگار

بعله پس چی فکرکردی روزگارتو سیاه میکنم روزگار

#دخیعشق است دختر

#دخیعشق است دختر

دقیقا
۱

دقیقا

بی هیچ علتی بزار بهت خوش بگذره گلم دنیا فقط دوروزه ارزش غم خ...

بی هیچ علتی بزار بهت خوش بگذره گلم دنیا فقط دوروزه ارزش غم خ...

به افتخار تیم تا ابد عشق پرسپولیس که فدااااشم#پرسپولیسازاین ...
۱

به افتخار تیم تا ابد عشق پرسپولیس که فدااااشم#پرسپولیسازاین ...

#دخی
۱

#دخی

ینی واقعا خوش به حالشا ازخودم تعریف نمیکنم ولی واقعا دخترخوب...

ینی واقعا خوش به حالشا ازخودم تعریف نمیکنم ولی واقعا دخترخوب...

#کاپیفدامدا همه والیبالیستای گلمون مخصوصا سعیدخان که عشقمه
۲

#کاپیفدامدا همه والیبالیستای گلمون مخصوصا سعیدخان که عشقمه