نه روز پنج شنبه است نه عصر جمعه؛ نه عشقی در جریان است نه عزیزی از کنارم رفته مثل همین امروز آرزو می کردم شاپرکی گرفتار باشم در تار عنکبوت گوشه ی اتاقت همان قدر ...

نه روز پنج شنبه است نه عصر جمعه؛ نه عشقی در جریان است نه عزیزی از کنارم رفته مثل همین امروز آرزو می کردم شاپرکی گرفتار باشم در تار عنکبوت گوشه ی اتاقت همان قدر نزدیک همان قدر بیچاره زندگی نیستی نیست زندگی عبور از غم دلتنگی هاست تو کیستی ...

#عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌 #خاص

#عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌 #خاص

#عکس_نوشته👌 #عاشقانه❤ #خاص

#عکس_نوشته👌 #عاشقانه❤ #خاص

#عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌

#عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود حیف چشمان تو این حادثه را دوست نداشت سیب را چیدم و در دلهره ی دستانم سیب را دید ولی دلهره را دوست نداشت تا سه بس ...

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود حیف چشمان تو این حادثه را دوست نداشت سیب را چیدم و در دلهره ی دستانم سیب را دید ولی دلهره را دوست نداشت تا سه بس بود که بشمارم و در دام افتد گفت یک ، گفت دو ، افسوس سه ...

آن‌گاه که عشق تورا می‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال‌هایش پناه می‌دهد، تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی ...

آن‌گاه که عشق تورا می‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال‌هایش پناه می‌دهد، تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را درهم‌کوبد، مانند باد شرطه که بوستانی را. #جبران_خلیل_جبران #عاشقانه

لبریز از صبرم انتظار واژه بی مفهوم است ما عاشق تو هستیم تو فقط ما را دوست داری ما تو را همدرد می پنداریم تو را به خدا مواظب باشید

لبریز از صبرم انتظار واژه بی مفهوم است ما عاشق تو هستیم تو فقط ما را دوست داری ما تو را همدرد می پنداریم تو را به خدا مواظب باشید "درد" نشوید! ما تو را "همدم" می دانیم اما تو اهل "دم" نخواهی شد تو نیستی بودی؛ نمی دانم چطور ...

تمام ما آدم ها در زندگیمان، باید یک نفر را داشته باشیم... « یک رفیق » نه از آن رفیق هایی که فصلی اند. یک روز هستند و یک عمر نه... نه از آن رفیق ...

تمام ما آدم ها در زندگیمان، باید یک نفر را داشته باشیم... « یک رفیق » نه از آن رفیق هایی که فصلی اند. یک روز هستند و یک عمر نه... نه از آن رفیق هایی که وقتی زندگی ات بهار است کنارت هستند و‌ در زمستان زندگی تنهایت می‌ ...

سجده های بی جغرافیای من مثل مناجات های ابو سعید مثل بغض های نیمه شب عاشقان؛ من نگاه من فقط صدا من دعای عهد تو پشت پرده های غیبت به عشق ماه بانو به عشق ...

سجده های بی جغرافیای من مثل مناجات های ابو سعید مثل بغض های نیمه شب عاشقان؛ من نگاه من فقط صدا من دعای عهد تو پشت پرده های غیبت به عشق ماه بانو به عشق لیلای رفته رو به سوی حضرت عشق چه زیارتی دارم امشب! میان هوس های آلوده ...

*هیچ کس چیزی نگفت* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جغد فرتوتی هما شد، هیچ کس چیزی نگفت موشی آمد اژدها شد، هیچ کس چیزی نگفت آن که رسم کدخدایی را غلط اعلام کرد کم کمک خود کدخدا شد، هیچ ...

*هیچ کس چیزی نگفت* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جغد فرتوتی هما شد، هیچ کس چیزی نگفت موشی آمد اژدها شد، هیچ کس چیزی نگفت آن که رسم کدخدایی را غلط اعلام کرد کم کمک خود کدخدا شد، هیچ کس چیزی نگفت دست ملّت ضربه خورد افسار دولت ول شده دولت از ملّت سوا ...

#عاشقانه

#عاشقانه

هرگز منتظر

هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش. سهمت را از "شادی زندگی" همین امروز بگیر. فراموش نکن "مقصد" همیشه جایی در "انتهای مسیر" نیست! "مقصد" لذت بردن از قدمهایی است که بین مبدا تا مقصد بر می‌داریم! نگران فردا مباش، از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.... #نیما_یوشیج

#عاشقانه

#عاشقانه

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش جای آن است ...

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش بلبل ...

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می ...

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می کنم هم خودت را هم عشق ممنوعه تو را من در این دایره حیرانم سرگشته، ...

اگر می خواهی زنی را عاشقانه در کنار خودت داشته باشی باید برای داشتنش بجنگی زن مردانه جنگیدن مرد را برای نگه داشتنش دوست دارد نه اینکه فکر کنی باید قله قاف را فتح کنی ...

اگر می خواهی زنی را عاشقانه در کنار خودت داشته باشی باید برای داشتنش بجنگی زن مردانه جنگیدن مرد را برای نگه داشتنش دوست دارد نه اینکه فکر کنی باید قله قاف را فتح کنی نه زن از مرد زندگیش فقط "مرد" می خواهد که همیشه با همان غرور زنانه ...

درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی ...

درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی صد بار می میرم! من نگاه عاشقانه تو را به دنیا نمی دهم چیزی نگو ...

من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می مانم من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم امید روشنائی گر چه در این تیره ...

من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می مانم من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم امید روشنائی گر چه در این تیره گیهانیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم من اینجا روزی آخر ...

چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که

چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که "عاشق بودن برای تو کم است" برای تو شوق عاشقانه کم است، دیدار های مست نگاه ...

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله ها ...

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله ها را بگذار! ناله ها را بس کن! *روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! ...