جوکر: آدمی باش که هروز صبح وقتی باهات زمین رو لمس میکنه شیطون بگه اوه لعنتی بازم بیدار شد

جوکر: آدمی باش که هروز صبح وقتی باهات زمین رو لمس میکنه شیطون بگه اوه لعنتی بازم بیدار شد

جوکر معتقده هرگز نجنگ ولی اگر مجبور شدی حتما پیروز شو #h #y #my

جوکر معتقده هرگز نجنگ ولی اگر مجبور شدی حتما پیروز شو #h #y #my

جوکر میگه اگه تو کاری تخصصی داری هرگز رایگان انجامش نده👍 #h #y #my

جوکر میگه اگه تو کاری تخصصی داری هرگز رایگان انجامش نده👍 #h #y #my

فرشته ها دوتا بال دارن اگر بالشونو برداری میشن دختر💝✌ #Y #H

فرشته ها دوتا بال دارن اگر بالشونو برداری میشن دختر💝✌ #Y #H

پسرا وقتی از خواب بیدار میشن

پسرا وقتی از خواب بیدار میشن

من همونیم که از دست دادنش پشیمون خواهی شد،این رو میتونم بهت قول بدم خودتونو دست کم نگیرید.....😊😚❤

من همونیم که از دست دادنش پشیمون خواهی شد،این رو میتونم بهت قول بدم خودتونو دست کم نگیرید.....😊😚❤

کسی رو پیدا کن که میدونه تو عالی نیستی ولی طوری باهات رفتار میکنه انگار که هستی💟

کسی رو پیدا کن که میدونه تو عالی نیستی ولی طوری باهات رفتار میکنه انگار که هستی💟

گاهی وقتها با آدماموافقت میکنم فقط برای اینکه دیگه حرف نزنن..

گاهی وقتها با آدماموافقت میکنم فقط برای اینکه دیگه حرف نزنن..

جهانم آغوش توست💙

جهانم آغوش توست💙

کلمات... کلمات می تونه هر کسیو از بین ببره

کلمات... کلمات می تونه هر کسیو از بین ببره

هیچ باندی از دو تا دختر که جفتشون از یه نفر بدشون میاد قوی تر نیست شک نکن

هیچ باندی از دو تا دختر که جفتشون از یه نفر بدشون میاد قوی تر نیست شک نکن

گویی جهان خالیست......

گویی جهان خالیست......

درست مثل مرگ من برای بار دوم اتفاق نمی افتم

درست مثل مرگ من برای بار دوم اتفاق نمی افتم

زندگی دروغ بود،ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم

زندگی دروغ بود،ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم

آدمی که فکرش درگیر باشه ،حتی اگه کل شهرم پیاده راه بره خسته نمیشه):

آدمی که فکرش درگیر باشه ،حتی اگه کل شهرم پیاده راه بره خسته نمیشه):

اجازه نده درد نابودت کنه!

اجازه نده درد نابودت کنه!