دوستان گلم.براهمیشه خدافظی میکنم از ویسگون. چون نمیتونم دیگه...
۶

دوستان گلم.براهمیشه خدافظی میکنم از ویسگون. چون نمیتونم دیگه...

کدوم ???
۱۱

کدوم ???

کسی هست باهم بحرفیم.....حوصله ام سرفتهههه.هرکی هست پی ام بده...
۱۸

کسی هست باهم بحرفیم.....حوصله ام سرفتهههه.هرکی هست پی ام بده...

کسی هست بامن که حوصله ام سررفته حرف بزنه......اگه هست لطفااا...
۱۸

کسی هست بامن که حوصله ام سررفته حرف بزنه......اگه هست لطفااا...

این جرم من است عاشققققققققی
۹

این جرم من است عاشققققققققی

با احتیاط حمل کنید.
۱

با احتیاط حمل کنید.

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خوای که تورو انسان کنه ??...
۷

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خوای که تورو انسان کنه ??...

یک نصیحت :مواظب خودت باش..یک خواهش:اصلا عوض نشو....یک آرزو :...
۴

یک نصیحت :مواظب خودت باش..یک خواهش:اصلا عوض نشو....یک آرزو :...

کسی هست بامن بحرفه .....حوصله ام حسابی سررفته.........
۴۶

کسی هست بامن بحرفه .....حوصله ام حسابی سررفته.........

قشنگه
۴

قشنگه

هیچ گاه خط دلت رو مشغول نکن شاید یه دل شکسته پشت خط باشه.......
۱

هیچ گاه خط دلت رو مشغول نکن شاید یه دل شکسته پشت خط باشه.......

ناناس هستش نه ?
۶

ناناس هستش نه ?

کاش دل آدم هم مثل دماغ بود ...وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد
۴

کاش دل آدم هم مثل دماغ بود ...وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد

عروس رفته گل بچینه ....ازدواج هم با یک دروغ بزرگ شروع میشه!!
۲

عروس رفته گل بچینه ....ازدواج هم با یک دروغ بزرگ شروع میشه!!

نمی خواهم بعد ازمرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که ز...
۳

نمی خواهم بعد ازمرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که ز...

هرکی اهل گپ و گفته بس الله...بابا دلم پوسید.....به خداااالای...
۴۸

هرکی اهل گپ و گفته بس الله...بابا دلم پوسید.....به خداااالای...

هرکی حوصله حرف زدن داره. ...و حوصله اش مثل من سررفته ....پی ...
۸

هرکی حوصله حرف زدن داره. ...و حوصله اش مثل من سررفته ....پی ...

اگه شب بخوابی و بعد از خواب بلند میشی اینا رو صورتت ببینی چه...
۲۳

اگه شب بخوابی و بعد از خواب بلند میشی اینا رو صورتت ببینی چه...

زیباست ?
۲

زیباست ?