رضا بى نشون

yasssssss

تنها شده ام
خیلی وقت است کسی برای من وقت ندارد؛ حتی شیطان برای گول زدنم... بي نشون

امتیاز
340
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

محبت زیادی همیشه ادمهارا خراب میکند... گاهی آدمها میروند نه ...

زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک...

برای تو.. برای چشم هایت برای من برای دردهایم... برای ما.. بر...

و من از نوشتن لبریز... و افسوس آنگاه که می آیم تا ذره ای از ...

به سیگارت لب نزن عاشقت میشه، آخرش زیر پاهات لهش میکنی درست م...

به همه چیز عادت می کنیم به داشته ها و نداشته هایمان خیلی طول...

همیشه دورنماها خواستنی ترند مثل سراب مثل فردا مثل تو... بي ن...

باشد برو ولی بدان دیگر به آمدنت فکر نکن چون دیگر من آن من سا...

خستگی هایم را فقط خدا می داند، دانستن بنده های دیگر فقط خسته...

بگذار دیوانه صدایم کنند! بگذار بگویند مجنون! فرقی نمی کند! م...

خیلی وقته عاشقانه نمینویسم... خسته شدم من احساس داشتم نمیدون...

از من خواست حلالش کنم. همان کسی که... با بی رحمی محبت هایم ر...

به دوست داشتَنت مشغولم... همانند سربازی که سالهاست؛ در مقرّی...