کشیش گفت: ملت ها و دولت های اسلامی مانند کسانی هستند که گنج ...
۱

کشیش گفت: ملت ها و دولت های اسلامی مانند کسانی هستند که گنج ...

هر مشکلی از مشکلات بشـری، اگـر بـه کدخـدا منشـی حـل نشـد و ب...

هر مشکلی از مشکلات بشـری، اگـر بـه کدخـدا منشـی حـل نشـد و ب...

مصلی امام خمینی
۱

مصلی امام خمینی

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

#مسجد #نماز #خدا #رازونیاز #عشق
۲

#مسجد #نماز #خدا #رازونیاز #عشق

دروزاه قرآن بهبهان

دروزاه قرآن بهبهان

دروازه قرآن بهبهان که در مسیر شیراز به بهبهان قرار دارد #درو...

دروازه قرآن بهبهان که در مسیر شیراز به بهبهان قرار دارد #درو...

دروازه قرآن بهبهان #بهبهان #دروازه_قرآن

دروازه قرآن بهبهان #بهبهان #دروازه_قرآن

سقف حرم امام رضا #امام_رضا #السلام_علیک_یاعلی_ابن_موسی_الرضا...

سقف حرم امام رضا #امام_رضا #السلام_علیک_یاعلی_ابن_موسی_الرضا...

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند موج‌های پریشان تو را می‌شناس...

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند موج‌های پریشان تو را می‌شناس...

مگذار مرا دراین هیاهو، آقاتنها و غریب و سربه زانو آقاای کاش ...

مگذار مرا دراین هیاهو، آقاتنها و غریب و سربه زانو آقاای کاش ...

:white_heavy_check_mark: :medium_white_circle: :large_red_ci...
۱

:white_heavy_check_mark: :medium_white_circle: :large_red_ci...

سقف حرم...

سقف حرم...

#معماری #حرم_امام_رضاعکسام چطوره؟:grinning_face:

#معماری #حرم_امام_رضاعکسام چطوره؟:grinning_face:

معماری زیبا در حرم امام رضا #امام_رضا #السلام_علیک_یاعلی_ابن...

معماری زیبا در حرم امام رضا #امام_رضا #السلام_علیک_یاعلی_ابن...

خداروشکر که تحریم های پرزیدنت ترامپ، فقط مسئولینو تحت تاثیر ...
۲

خداروشکر که تحریم های پرزیدنت ترامپ، فقط مسئولینو تحت تاثیر ...

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستمبعد از تو روا باشد نقض همه پی...

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستمبعد از تو روا باشد نقض همه پی...

طرف اومده موبایل گرفته دستش و داره بدون اجازه شخص ازش فیلم م...
۳

طرف اومده موبایل گرفته دستش و داره بدون اجازه شخص ازش فیلم م...

صدای لندن یه جوری در مورد #نازنین_زاغری مظلوم نمایی می کنه، ...

صدای لندن یه جوری در مورد #نازنین_زاغری مظلوم نمایی می کنه، ...

فارغ ز امید رحمت و بیم عذابآزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذابآزاد ز خاک و باد و از آتش و آب