در این مدت گسترش ویروس کرونا تقریبا تمام فالورها به من پیام ...

در این مدت گسترش ویروس کرونا تقریبا تمام فالورها به من پیام ...

از تو تنها وصف دیدارت،نصیب ما شدهبرف تجریش است و سوزش می رسد...
۱

از تو تنها وصف دیدارت،نصیب ما شدهبرف تجریش است و سوزش می رسد...

زیاد مُردمبرای کمی زندگی کردندر کنارِ تو ...

زیاد مُردمبرای کمی زندگی کردندر کنارِ تو ...

.دل نوشتههم وطنان عزیزم، درزیر اندوه دوری از وطن در هم شکسته...

.دل نوشتههم وطنان عزیزم، درزیر اندوه دوری از وطن در هم شکسته...

آواره شدے خانه ے قلبم شده جایت !!! انداخته ام چشم سیه زیردوپ...

آواره شدے خانه ے قلبم شده جایت !!! انداخته ام چشم سیه زیردوپ...

تولد 68سالگی معین در کنار همسرش پانته آ
۲

تولد 68سالگی معین در کنار همسرش پانته آ

.کیمیا علیزاده در کنفرانس آلمان رسما اعلام کرد زیر پرچم آلما...
۱

.کیمیا علیزاده در کنفرانس آلمان رسما اعلام کرد زیر پرچم آلما...

‏آرزوها تاریخ انقضا دارن، زمانش که بگذره برآورده شدنشون بی م...

‏آرزوها تاریخ انقضا دارن، زمانش که بگذره برآورده شدنشون بی م...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

خیلی ها چهره ی بعد از طلاق ثریا رو دوست دارن و میگن اون موقع...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...
۲

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...
۱

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...
۱

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...
۱

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

من تمام دوران نوجوونی و جوونیم استایلم اینجوری بوده الان که ...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...

.آدم وقتی لبریز است از یاد کسی …که هر روز هر جا میرود یادش ر...