به تو محتاجم ....
۱۴

به تو محتاجم ....

با هیچکس حرفی ندارم .... خفه باشم بهتره ....
۹

با هیچکس حرفی ندارم .... خفه باشم بهتره ....

اه لعنت به دنیایی که توش زنده بودنم اجباره
۵

اه لعنت به دنیایی که توش زنده بودنم اجباره

متنفرم از کسی که اسمش من هست هه متنفرم از خودم
۱۱

متنفرم از کسی که اسمش من هست هه متنفرم از خودم

من دختر ی رو کشتم که قبلا من بود ....
۲

من دختر ی رو کشتم که قبلا من بود ....

خدایا د اخه نوکرتم نمی خوای تمومش کنی . ..
۱

خدایا د اخه نوکرتم نمی خوای تمومش کنی . ..

این روزها که هواییم را نداریمرگ هوایی ام میکند ....
۳

این روزها که هواییم را نداریمرگ هوایی ام میکند ....

خیلی  ساده از دست رفتم ....
۲

خیلی ساده از دست رفتم ....

هه فازش سنگینه ....راستش دیگه دوست ندارم باشم خسته ام دلم یه...
۴

هه فازش سنگینه ....راستش دیگه دوست ندارم باشم خسته ام دلم یه...

من از قبیله زلیخا امدم انقدر عشقت را جار می زنم تا خدا هم بر...
۱

من از قبیله زلیخا امدم انقدر عشقت را جار می زنم تا خدا هم بر...

من هنوز غرق گذشته ای هستم که نمی گذرد  ....
۱

من هنوز غرق گذشته ای هستم که نمی گذرد ....

این پست انقدر قشنگ بود منم گذاشتم....نگاه همه به پرده سینما ...
۴

این پست انقدر قشنگ بود منم گذاشتم....نگاه همه به پرده سینما ...

سکوت گورستان رامیشنوی؟دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...میرسد ر...
۳

سکوت گورستان رامیشنوی؟دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...میرسد ر...

یـاد ﮔﺮﻓـﺘــــم  ﺑـــﺨـﻨـﺪم و ببخـﺸــَـــم  ...❤️❤️ﺧــــﺪﺍ  ...
۱

یـاد ﮔﺮﻓـﺘــــم ﺑـــﺨـﻨـﺪم و ببخـﺸــَـــم ...❤️❤️ﺧــــﺪﺍ ...

بعلههه کسی جرات داره حرف بزنه ...
۶

بعلههه کسی جرات داره حرف بزنه ...

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :√ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ ،ﻭﻗﺘﯽ√ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ ،ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :√...
۱

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :√ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ ،ﻭﻗﺘﯽ√ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ ،ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :√...

هه همیشه عادت کردم ادم بده ی قصه باشم .....

هه همیشه عادت کردم ادم بده ی قصه باشم .....

پست چی پیر هم گریه اش گرفت وقتی دید جواب تمام نامه های عاشقا...
۲

پست چی پیر هم گریه اش گرفت وقتی دید جواب تمام نامه های عاشقا...