aysan

ysan@

عشقم خداســـــــــــــت ...
که اون بالاســـــــــــــت ...

امتیاز
91910
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
37

دست های تو تمام دنیای من است و من همین حالا تمام دنیا ...

42

ماهـیـت زنــــدگــی در پـیــروزی هــای بــزرگ و یــا شکـست ه...

13

رفیق رو دو جا میشه شناخت. اول تو جمعی که جنس مخالف حضور داش...

18

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید ، خاطرات پاک با هم بو...

29

در بودنت به نبودنت و در نبودنت به بودنت می اندیشم ای بود و ن...

49

چقدر خوبه کسی هست که وقتی بهش فکر میکنی اونقدر گرم میشی که ی...

54

فکر تنهایی نباش ... تنهایی خودش تنهاست ... تنها به فکر کسی ب...

28

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران ...

15

زندگی مثل بازی شطرنج است هرچه بیشتر مهره ها رو بشناسی و موقع...

21

کاش روزهای زندگیم کوتاه بود ... به تعداد نخهای یک پاکت سیگار...

36

دختران فرشتگانی هستند از آسمان ... برای پر کردن قلب ما با عش...

14

سیگار بهانه است ... مستی از طعم شراب بهانه است ... خسته ام ....

8

تک پرم نماندی ... خیالی نیست ... دیگری پرپرت میکند ...

16

این سیگار که در دست من است ... میسوزد و صدایش درنمی آید ... ...

8

مهلت بده میروم ... فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم .....

6

سکوت میکنم و او فکر میکند بازی را برده ... ولی هرگز نمیفهمد ...

6

سکوت و تنهایی دنیای خودم را ، مدیون حضور توام ... آمدنت یا ...

17

شادیهایم هدیه به تو ... اندک بودنش را خرده میگیر ... این تما...

21

خوشبختی ... ملاقات دوباره چشمهای توست ... حتی اگر در نگاه تو...

10

پرسه زدن در خیالت زیباترین نیاز من است ... هوایم باش تا نفسم...