سلامــ:cherry_blossom:ـــی گرمدرطلـوعـی زیبـااااتقدیم شمامهر...

سلامــ:cherry_blossom:ـــی گرمدرطلـوعـی زیبـااااتقدیم شمامهر...

:sparkles: #ولادت با سعادت پنجمین اختر فروزان آسمان امامت، ه...
۳

:sparkles: #ولادت با سعادت پنجمین اختر فروزان آسمان امامت، ه...

دعای_امروززمستون داره میرهالهی غم وغصه هاتونبازمستون برهدیگه...

دعای_امروززمستون داره میرهالهی غم وغصه هاتونبازمستون برهدیگه...

‍بدن انسان دارای 96000 کیلومتر رگ خونی است.درصورتی که این رگ...

‍بدن انسان دارای 96000 کیلومتر رگ خونی است.درصورتی که این رگ...

ای نبض زمان زمانه دلگیر شده اسـتبرگـرد ظـهـورتان کمی دیر شده...

ای نبض زمان زمانه دلگیر شده اسـتبرگـرد ظـهـورتان کمی دیر شده...

امام صادق علیه السلام:نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزی به آنان...

امام صادق علیه السلام:نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزی به آنان...

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیممـامور بـرای خـدمـت زهـرائـیـمر...

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیممـامور بـرای خـدمـت زهـرائـیـمر...

:evergreen_tree::rose::deciduous_tree:

:evergreen_tree::rose::deciduous_tree:

:tulip::herb::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles:آیت ...

:tulip::herb::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles:آیت ...

:small_blue_diamond:گفتم:با این همه گناهچڪارمےتوانم بڪنم؟ :s...
۱

:small_blue_diamond:گفتم:با این همه گناهچڪارمےتوانم بڪنم؟ :s...

:shamrock:️ آیت الله بهجت(ره) ::high_brightness_symbol: وقتی...
۱

:shamrock:️ آیت الله بهجت(ره) ::high_brightness_symbol: وقتی...

خواهری میگفت: در خیابان که را میروماین عروسکها را که میبینم ...
۳

خواهری میگفت: در خیابان که را میروماین عروسکها را که میبینم ...

خیبری ها به خاک افتادندتا مبادا  قدی خمیده شودتا مبادا به دس...
۱

خیبری ها به خاک افتادندتا مبادا قدی خمیده شودتا مبادا به دس...

کسانی بهامام زمانشانخواهند رسید کهاهل سرعت باشندو الا تاریخ ...
۱

کسانی بهامام زمانشانخواهند رسید کهاهل سرعت باشندو الا تاریخ ...

می گویند با هر کسی دوست بشی ،شبیه او میشویآنقدر با شما دوستی...

می گویند با هر کسی دوست بشی ،شبیه او میشویآنقدر با شما دوستی...

:white_heavy_check_mark:معرفت نفس باب جمیع سعادات و دروازه ب...

:white_heavy_check_mark:معرفت نفس باب جمیع سعادات و دروازه ب...

بچه های ما توی جبههجلوی گلوله تیکه تیکه شدن:pensive_face:مغز...

بچه های ما توی جبههجلوی گلوله تیکه تیکه شدن:pensive_face:مغز...

‍ #کلام_علما:diamond_shape_with_a_dot_inside: میرزا جواد آقا...
۱

‍ #کلام_علما:diamond_shape_with_a_dot_inside: میرزا جواد آقا...

در محضر دوست نامی از ما ببریدیا مرحمتی ، پیامی از ما ببریدگر...

در محضر دوست نامی از ما ببریدیا مرحمتی ، پیامی از ما ببریدگر...

می‌خواستم خدا را نوازش کنم !ندا رسید کودک یتیم را نوازش کنخو...
۱

می‌خواستم خدا را نوازش کنم !ندا رسید کودک یتیم را نوازش کنخو...