شعر زنبور عسل و پیامبر (ص) یک روز که پیغمبــردرگرمی تابستانه...
۲۲

شعر زنبور عسل و پیامبر (ص) یک روز که پیغمبــردرگرمی تابستانه...

متولدچه ماهی هستی؟؟؟؟،،؟؟،؟؟؟؟؟فروردینی هستی .....ده تاصلوات...
۲۱

متولدچه ماهی هستی؟؟؟؟،،؟؟،؟؟؟؟؟فروردینی هستی .....ده تاصلوات...

ای احمدیان به نام احمد صلوات هردم به هزار ساعت ازدم صلواتاز ...
۹

ای احمدیان به نام احمد صلوات هردم به هزار ساعت ازدم صلواتاز ...

سلام به عزیزای خودم صبح همگیتون بخیر وخوشی
۱۱

سلام به عزیزای خودم صبح همگیتون بخیر وخوشی

,,"ﺧﺪﺍی"ﻣﻦ ...ﺑﺮﺍی ﺩﻟﻢ "ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ..."ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗ...
۳

,,"ﺧﺪﺍی"ﻣﻦ ...ﺑﺮﺍی ﺩﻟﻢ "ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ..."ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗ...

فراموش نکن که:انسان مانند رودخانه است؛هر چه عمیق تر باشد آرا...
۱۰

فراموش نکن که:انسان مانند رودخانه است؛هر چه عمیق تر باشد آرا...

دعا میکنم یک اتفاق خوب بیـفتد وسط زندگیمانوسط بی حوصلگی های ...
۵

دعا میکنم یک اتفاق خوب بیـفتد وسط زندگیمانوسط بی حوصلگی های ...

ای رهگذر ای رهگذر              این ره رهی است ...
۵

ای رهگذر ای رهگذر این ره رهی است ...

اگه نمیتونی خودت رو بالا ببری مانند سیب باش.. با پایین امدنت...
۲

اگه نمیتونی خودت رو بالا ببری مانند سیب باش.. با پایین امدنت...

تقدیم به تک تک عزیزای خودم
۷

تقدیم به تک تک عزیزای خودم

الهی:مهربانی ات راچتر کردی،برسرم...سر بہ هوا گفتم بی نیازم،م...
۱

الهی:مهربانی ات راچتر کردی،برسرم...سر بہ هوا گفتم بی نیازم،م...

در بازی زندگی.....یاد میگیری:اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشت...
۱

در بازی زندگی.....یاد میگیری:اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشت...

باران که شدی مپرس ، این خانه ی کیست..سقف حرم و مسجد و میخانه...
۳

باران که شدی مپرس ، این خانه ی کیست..سقف حرم و مسجد و میخانه...

بیدار شو به دنیا سلام کن...نفسی عمیق بکش... هوا مال ماست...آ...
۷

بیدار شو به دنیا سلام کن...نفسی عمیق بکش... هوا مال ماست...آ...