زهرا24

zahra1453

پرستار

امتیاز
281760
دنبال‌کنندگان
1264
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
14

من در این وسوسه ی شهربدنبال کسی میگردمکه شبیه همه نیستمثل آب...

3

چه زیبا میگوید نلسون ماندلا.....ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ"...

32

قربونش برم من

12

نفسای من

3

امیرعلی جوووونم

3

نفس خاله

3

جیگرخاله

17

نفس من

6

والا....

2

مادر....

2

فقط خدا.....

21

به کجا پر بزنم ؟! من که پرم ریخته استشهر آوار شده روی سرم ...

3

دوست دارم

3

چایت را بنوشنگران فردا نباشاز گندم زار من و تومُشتی کاه میما...