لکنت زبان هم بهانه ی خوبیست برای مزه مزه کردن اسمت...

لکنت زبان هم بهانه ی خوبیست برای مزه مزه کردن اسمت...

یادت برایم مانند قصه سیگار پیرمردی استکه سالهاست میگوید نخ آ...
۱

یادت برایم مانند قصه سیگار پیرمردی استکه سالهاست میگوید نخ آ...

خخخخخ
۱

خخخخخ

قلب مهربان داشتن      در دنیای بی رحم      شجاعت...

قلب مهربان داشتن در دنیای بی رحم شجاعت...

گل افتابگردان را گفتند :چرا شبها سرت را پایین میندازی ؟گفت :...
۱

گل افتابگردان را گفتند :چرا شبها سرت را پایین میندازی ؟گفت :...

جاده شیراز
۲

جاده شیراز

جاده شیراز...جاتون خالی
۱

جاده شیراز...جاتون خالی

جاتون خالی دوستان ...رفته بودیم شنا
۲

جاتون خالی دوستان ...رفته بودیم شنا

سلام دوستای گلم ..دلم برا تون تنگ شده بوداااا
۱

سلام دوستای گلم ..دلم برا تون تنگ شده بوداااا

آشقشوم

آشقشوم

ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ… ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ … ﮐﺴﯽ ...
۳

ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ… ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ … ﮐﺴﯽ ...

★↩ یــلدای آدم ها همـــــیشه اول دی نیســـــت.. هرکســــی شب...
۱

★↩ یــلدای آدم ها همـــــیشه اول دی نیســـــت.. هرکســــی شب...

سولماز و احسان
۳

سولماز و احسان

سولماز و احسان قبل تصادف
۲

سولماز و احسان قبل تصادف

سولماز..قبل تصادف
۲

سولماز..قبل تصادف

شما چی؟
۲

شما چی؟

داری یا ن؟

داری یا ن؟

واقعا
۴

واقعا

لايك نياز داره دوستاي گلم

لايك نياز داره دوستاي گلم