دارم خودکشی میکنم  الان باورتون نمیشه اما....
۱۲۳

دارم خودکشی میکنم الان باورتون نمیشه اما....

دخترا کدوم
۱۴

دخترا کدوم

آقا مهرشاد اینو برداشتم عزیز قابل دار نیست
۱

آقا مهرشاد اینو برداشتم عزیز قابل دار نیست

خواهش میکنم شما لطف دارید وگر نه اینجور نی
۱۴

خواهش میکنم شما لطف دارید وگر نه اینجور نی

با عرض معذرت نه شرمنده
۲۸

با عرض معذرت نه شرمنده

رنگ آبی بهم میاد عایا
۸

رنگ آبی بهم میاد عایا

بدون شرح این جمعمون
۳

بدون شرح این جمعمون

خودتو معرفی کن اگه واقعا چیزی بارت هس بعدشم آدمای ضیفو ترسو میرن  ناشناس
۹

خودتو معرفی کن اگه واقعا چیزی بارت هس بعدشم آدمای ضیفو ترسو میرن ناشناس

اینو من سالها پیش میگفتم بخدا.الان شد کلیپ
۳

اینو من سالها پیش میگفتم بخدا.الان شد کلیپ

خدایی فازتون چیه منه بدبخت با کی اینجا ....داشتم.یه خورده خجالت بکشین بابا اه.هیچم اینجور نی هیچکی رو من کراش نداره من نوکر همشونم هستم.
۱

خدایی فازتون چیه منه بدبخت با کی اینجا ....داشتم.یه خورده خجالت بکشین بابا اه.هیچم اینجور نی هیچکی رو من کراش نداره من نوکر همشونم هستم.

اینم من وقتی هنسویری میزارم فکر میکنم صدام عالیه

اینم من وقتی هنسویری میزارم فکر میکنم صدام عالیه

چهاردهم تولدمه.
۴

چهاردهم تولدمه.

دوستان محتاجیم به دعا  شفای همه مریضا
۳۳

دوستان محتاجیم به دعا شفای همه مریضا

چرا اکانت قبلم مسدود شدکسی جوابگو هست
۱

چرا اکانت قبلم مسدود شدکسی جوابگو هست