آدم یکی ازاینا تو زندگیش داشته باشه روش میشه از خدا چیز دیگه...
۲

آدم یکی ازاینا تو زندگیش داشته باشه روش میشه از خدا چیز دیگه...

ذوق کردن برای اتفاقات کوچیک و بزرگی که برامون می افته  جز خا...

ذوق کردن برای اتفاقات کوچیک و بزرگی که برامون می افته جز خا...

همیشه هم مقید شدن بد نیس...اینکه پیرو قانونی باشی و خط قرمز ...

همیشه هم مقید شدن بد نیس...اینکه پیرو قانونی باشی و خط قرمز ...

علی جونم لای لایعلی بالام لای لای#علی اکبر مامان
۲

علی جونم لای لایعلی بالام لای لای#علی اکبر مامان

بهترین اتفاق زندگیم:blue_heart:زمینی شدنت مبارک پسرگلم:baby_...
۴

بهترین اتفاق زندگیم:blue_heart:زمینی شدنت مبارک پسرگلم:baby_...

مردها، این پسرکوچولوهای ریش‌دارهیچ‌وقت موجودات پیچیده‌ای نبو...
۲

مردها، این پسرکوچولوهای ریش‌دارهیچ‌وقت موجودات پیچیده‌ای نبو...

‏وقتی میگم ‎خوبمیاد بچگی هام میافتم کتک که میخوردم میگفتم اص...
۲

‏وقتی میگم ‎خوبمیاد بچگی هام میافتم کتک که میخوردم میگفتم اص...

تو مرا دوست نداری به خودم مربوط استدیگر این شهر چراپشت سرم م...

تو مرا دوست نداری به خودم مربوط استدیگر این شهر چراپشت سرم م...

یک عده را باید نگه‌داشت.نباید رها کرد به امانِ خدا تا ببینی ...
۱

یک عده را باید نگه‌داشت.نباید رها کرد به امانِ خدا تا ببینی ...

کودکانه به آغوشت نیاز دارم!کمی کودکانه و بی ادعا بغلم کن..

کودکانه به آغوشت نیاز دارم!کمی کودکانه و بی ادعا بغلم کن..

نی نیمون اِس اِسیه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...
۱۲

نی نیمون اِس اِسیه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smi...

می توانم...اگر نبودی تنها قدم بزنم می توانم... بنشینم پشت پن...
۱

می توانم...اگر نبودی تنها قدم بزنم می توانم... بنشینم پشت پن...

پدربزرگ میگفت:انتظار کار مرد نیست...!یک دل قوی میخواهد...که ...

پدربزرگ میگفت:انتظار کار مرد نیست...!یک دل قوی میخواهد...که ...

خدا کنه زود تر بریم جهنم از ایران راحت شیم !!

خدا کنه زود تر بریم جهنم از ایران راحت شیم !!

خسته شدم از اینکه نیستی:) ...
۲

خسته شدم از اینکه نیستی:) ...

ﻧﺎﻣﻪٔ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ! :dove_of_peace:ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪ...
۱

ﻧﺎﻣﻪٔ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ! :dove_of_peace:ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪ...

دوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست د...
۳

دوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست د...

‏یکی از قشنگیای زندگی وقتی صبح میری سرکار  اینجوری تا دم در ...

‏یکی از قشنگیای زندگی وقتی صبح میری سرکار اینجوری تا دم در ...

‏شما تتلو ﺭو مسخره می‌کنید:neutral_face:ولی دﺭ واقع اونی که ...
۴

‏شما تتلو ﺭو مسخره می‌کنید:neutral_face:ولی دﺭ واقع اونی که ...

اردیبهشت ...از آن ماه‌های لعنتی ست که در آن کوه می‌چسبددریا ...
۱

اردیبهشت ...از آن ماه‌های لعنتی ست که در آن کوه می‌چسبددریا ...