.همت

zavareh11

بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم...

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم که پیشچشم بیمارت بمیرم چنان پر شد ...
۲۱

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم که پیشچشم بیمارت بمیرم چنان پر شد ...

️هر چه انسان تر باشیم، زخم ها عمیق تر خواهند بود. هر چه بیشت...
۳۳

️هر چه انسان تر باشیم، زخم ها عمیق تر خواهند بود. هر چه بیشت...

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی.گفتم بدین بدین شکسته چون باد...
۸۲

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی.گفتم بدین بدین شکسته چون باد...

زندگی در زندگی کردن است. زندگی یک شیئی نیست، یک #روند است. #...
۳۵

زندگی در زندگی کردن است. زندگی یک شیئی نیست، یک #روند است. #...

سکوت دشوار است وقتی میان چند نفر حاکم می‌شود که هر کدام حرفی...
۱۴

سکوت دشوار است وقتی میان چند نفر حاکم می‌شود که هر کدام حرفی...

به قلم سوگند و به انچه که می نویسد.روز قلم گرامی باد
۱۵

به قلم سوگند و به انچه که می نویسد.روز قلم گرامی باد

هر خوانشی سفری‌ست . . . به کدامین افق؟#وحیدشاهرضا
۴۵

هر خوانشی سفری‌ست . . . به کدامین افق؟#وحیدشاهرضا

‍ #برشی_از_کارگاه** وقتی درباره خود حرف میزنیم مفهوم سایه (s...
۷۰

‍ #برشی_از_کارگاه** وقتی درباره خود حرف میزنیم مفهوم سایه (s...

ستایشگر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من اموخت .نه چگون...
۲۹

ستایشگر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من اموخت .نه چگون...

️به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر،از چیزهایی که چشمانت را به ...
۳۷

️به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر،از چیزهایی که چشمانت را به ...

یکم اردیبهشت روز بزرگداشت استاد سخن . گرامی باد
۳۹

یکم اردیبهشت روز بزرگداشت استاد سخن . گرامی باد

انسان ها همیشه "بت" می سازندبعضی ها با "سنگ و چوب"عده ای با ...
۴۸

انسان ها همیشه "بت" می سازندبعضی ها با "سنگ و چوب"عده ای با ...

خرم آن کس که در این محنتگاهخاطری را سبب تسکین است ...۱۵ فرور...
۸۹

خرم آن کس که در این محنتگاهخاطری را سبب تسکین است ...۱۵ فرور...

امید چیز خوبی ستمثل آخرین سکّهمثل آخرین بلیطمثل آخرین گلولهم...
۷

امید چیز خوبی ستمثل آخرین سکّهمثل آخرین بلیطمثل آخرین گلولهم...

وسایل اضافی را از محیط زندگیتان خارج کنید: اشیاءدرون خانه تا...
۱۱

وسایل اضافی را از محیط زندگیتان خارج کنید: اشیاءدرون خانه تا...

به کسانی که دوستشان داریدبالی برای پرواز ریشه‌ای برای برگشتن...
۲۹

به کسانی که دوستشان داریدبالی برای پرواز ریشه‌ای برای برگشتن...

تنها از یک نفر نمی‌توان سبقت گرفت، از آن کسی که به راه خودش ...
۸۳

تنها از یک نفر نمی‌توان سبقت گرفت، از آن کسی که به راه خودش ...

#دروغ_سفید چیست؟دروغ سفید دروغهایی است که برای آسیب به دیگرا...
۵۲

#دروغ_سفید چیست؟دروغ سفید دروغهایی است که برای آسیب به دیگرا...

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد ... عاشق آن خاطراتی هس...
۱۵

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد ... عاشق آن خاطراتی هس...

سالکان خود را برای آگاه شدن آماده می کنن و آگاهی مطلق تنها ز...
۳۱

سالکان خود را برای آگاه شدن آماده می کنن و آگاهی مطلق تنها ز...