همه رفتند..

zebelteam

نداریم..نه که نداشته باشیم داریم ولی..

امتیاز
1050
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

کاشکی خونم توی کربلا بود..پاتوقم حرم نیمه شبا بود..تو حریم خ...

پیرهن سیام نخی از چادر مادرته..

بعضی آدما یهو میان یهو زندگیتو قشنگ میکنن یهو میشن همه دلخوش...

سکوت کن این دنیا اگر حرفی داشتخدایش ساکت نبود... *.*

اینجا به مرز بی تفاوتی رسیده ام..دلم را دیگر هیچ نمی لرزاند....

خدایا..بت بود..بت شکن فرسادی..!!من پر از بغضم..بغض شکن هم دا...

مانند شیشهشکستنم آسان بود..ولیدیگر به من دست نزن..این بار زخ...