رهازلزله

zelzeleh2015

+ حِس میکُنم گُم شُدم

↓ اَماتَلخ تَر از این کَه ↓

× کَسی دُنبالم هَم نمیگردِه... ×

امتیاز
441990
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
6

تُف بِه ذٰاتِ اوُن<رفـیقــــــــــــــــــی> کــــــهِ .. ...

18

امیدوارممم هرکی دوسم نداشتهه باشه بچش منگل بشهه

4

ثﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ …ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ …ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ …ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳ...

6

داش سیام خوشگلههه

5

ﺗﻨﻬــــﺎﯾـــﮯ ﯾﻌﻨـــﮯ ﯾــــﻪ ﻭﻗﺘﻬــﺎﯾـــﮯ ﻫﺴﺘـــــﻣﯿﺒﯿﻨـــﮯ ...

72

– آرزوم مرگــه :) چـــــرا؟!!!–چـون مـرگ حَـقـه میـگم چـرر...

1

شــنــیــدنِ بـعـضـی اســم ها حــتـی خــاطراتـِ یـک آلــزایـ...

6

‏دو ُراٰهیهِ عَجیبیهِ...!↹ وَقتے نَدوُنے مُراٰحمے یاٰ مزاٰحم...

1

خیلی از ما ها موندیم .پاے ڪسـے ڪہ٬ذرّه اے ارزش ِ موندن نداشت...

7

مــن به ↩ عــِشــْق ↪ اعتقادے‏ ندارمـ✘نمی خــوامـ عآشِـق شمـ...

بِـــــه هَـــــــر ← آدَمـــــی → ...

6

هر روز دیوانـــ ـﮧ تــ ـر از دیروز!و هیچ کس نمے داند،پشت این...

واســـه دل کـــندن از فضــــــای مجازی.... . .باید یه دل خوش...

واگـــــــُذارت کــــَردم به نــــِگــــَرانــیم ...

109

شوهرررررررررمیخوامممممم

5

بِہ خودتْ بیآ بِبیـنْ ، بَــدِ تو چے بِہ مَنْ گُذَشـــاون آد...

2

شُدَم یِه کَسی کِه خَندِه نَدارهسَر دَر نِمیارِه هیچکی اَز ک...

1

♞ روْدْ ﺑُــــــﻮْْدَمْ ﺳَــٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍٍﺪ...

4

✔✔✔ دوست داشتن✔✔✔ ℡ فقط به حرف نیست...!℡ ♀مرد میخواد...!♂ ✘ ...

22

حاضرهرکاریی کنمتابرگردم به زمانی که هیچی ازدنیایی مجازیی نمی...