به این عکس دقت کن چی میبینی ؟؟؟
۱۳

به این عکس دقت کن چی میبینی ؟؟؟

فقط خداااااا
۶

فقط خداااااا

سلام یک چیزی توی این تصویر پنهان شده هرکه پیداش کرد بگه
۲۱

سلام یک چیزی توی این تصویر پنهان شده هرکه پیداش کرد بگه

رازهایت را به 2 کس بگو.خودت   خدایتدر تنگنا به  2چیز...
۴

رازهایت را به 2 کس بگو.خودت خدایتدر تنگنا به  2چیز...

خطابه ای از گاندی:زندگیست دیگر؛همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیس...
۴

خطابه ای از گاندی:زندگیست دیگر؛همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیس...

با نگران شدن نمیتوان اوضاع را تغییرداد، معجزه زمانی روی میده...
۲

با نگران شدن نمیتوان اوضاع را تغییرداد، معجزه زمانی روی میده...

از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا میخوا...
۱

از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا میخوا...

خـــــــــــــــــــــــــداياا اَدکن..!!  کــــــــــــــ...
۱

خـــــــــــــــــــــــــداياا اَدکن..!! کــــــــــــــ...

يك شاخه گل به زنده اي دادن به هيچ روي قابل مقايسه با نثار كر...
۱

يك شاخه گل به زنده اي دادن به هيچ روي قابل مقايسه با نثار كر...

چرا دلت گرفته؟؟     او هم ادم است...     اگردوستـت...

چرا دلت گرفته؟؟ او هم ادم است... اگردوستـت...

بعضــــــی ها گـــــــ ـــــریه نمی کنند!اما از چشــ ـــــــ...
۵

بعضــــــی ها گـــــــ ـــــریه نمی کنند!اما از چشــ ـــــــ...