سلاااام من بر گشتم خخخ الان رمز پروفایلمو یادم اومد
۴

سلاااام من بر گشتم خخخ الان رمز پروفایلمو یادم اومد

انگار آسمان زمستانی امسال هم سکوت اختیار کرده است ...نه دلش ...
۶

انگار آسمان زمستانی امسال هم سکوت اختیار کرده است ...نه دلش ...

چه جمله ء قشنگیه این "مواظب خودت باش" با این همه معنی .:ﮔﺎﻫﯽ...
۴

چه جمله ء قشنگیه این "مواظب خودت باش" با این همه معنی .:ﮔﺎﻫﯽ...

سلللام دوووستاناین آبجی منو دنبال کنیدعکسا و متناش عالییییه ...
۲

سلللام دوووستاناین آبجی منو دنبال کنیدعکسا و متناش عالییییه ...

هوسهای سرد...!""!آغوشهای خیالی...!"""!حرفهای مبهم...!"""!احس...
۲۱

هوسهای سرد...!""!آغوشهای خیالی...!"""!حرفهای مبهم...!"""!احس...

بِ سلامتے ♥کسی ک ِ مَنو داره اما دَرِ گوش     ╮همه داد میزنه...
۱۳

بِ سلامتے ♥کسی ک ِ مَنو داره اما دَرِ گوش ╮همه داد میزنه...

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮ...
۵

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮ...

ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻩﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﯿ...
۳

ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻩﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﯿ...

شریک زندگی ادم کسیه که:میدونه اعصاب نداری...!میدونه حوصله ند...
۳

شریک زندگی ادم کسیه که:میدونه اعصاب نداری...!میدونه حوصله ند...

خُـدایـ ــا بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَمبَایــد از...
۳

خُـدایـ ــا بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَمبَایــد از...

این روزها برد با کسی است که بی رحم باشداز دلت که مایه بگذاری...
۱

این روزها برد با کسی است که بی رحم باشداز دلت که مایه بگذاری...

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نرو نمیتونی فراموشم کنیبرگ...
۱

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نرو نمیتونی فراموشم کنیبرگ...

مــَن بـَدم...تو خوب بــاش...دیگر سراغم را نگیرخودَم را جایی...
۴

مــَن بـَدم...تو خوب بــاش...دیگر سراغم را نگیرخودَم را جایی...

هیچ وقت وارد گذشته ي هيچ آدمي نشو و زير و روش نكن حتي عزيزتر...
۳

هیچ وقت وارد گذشته ي هيچ آدمي نشو و زير و روش نكن حتي عزيزتر...

مدتی است ساده میگیرم)...دل نمیبندم، راحت میگذرم...بلندمیخندم...

مدتی است ساده میگیرم)...دل نمیبندم، راحت میگذرم...بلندمیخندم...

من خدایی دارم که اگر سرش فریاد بزنم ناسزا تحویلم نمیدهد...مش...
۱

من خدایی دارم که اگر سرش فریاد بزنم ناسزا تحویلم نمیدهد...مش...

بالاخره ياد میگیری...از یک دوست دارم ساده،برای دلت یک خیال ر...
۲

بالاخره ياد میگیری...از یک دوست دارم ساده،برای دلت یک خیال ر...

به بعضیام باس گفت:☜♚بــابــام كه نيستـــے برى يـــــــــــتـ...
۳

به بعضیام باس گفت:☜♚بــابــام كه نيستـــے برى يـــــــــــتـ...

ﯾــــــــﮑﯽ ﺍﺯﻡ ﭘــــــــــــﺮﺳﯿﺪﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟؟ﮔﻔـ...
۳

ﯾــــــــﮑﯽ ﺍﺯﻡ ﭘــــــــــــﺮﺳﯿﺪﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟؟ﮔﻔـ...