دوست داشتن هنرست..وکسیکه دوست بدارد هنرمند، هنرمندی واقعی با...
۱۲

دوست داشتن هنرست..وکسیکه دوست بدارد هنرمند، هنرمندی واقعی با...

خخ:))
۲

خخ:))

سلام دوستای گلم مدتی نبودم دلم واست ون تنگشده بود.. خوشالم د...
۱۱

سلام دوستای گلم مدتی نبودم دلم واست ون تنگشده بود.. خوشالم د...

اخی:( الان خبردادن عموی عزیزم بعدمدتهاکمابالاخره رفت T_T(توا...
۱۹

اخی:( الان خبردادن عموی عزیزم بعدمدتهاکمابالاخره رفت T_T(توا...

دلم کمی خدا می خواهد.. i!
۹

دلم کمی خدا می خواهد.. i!

عشقه ..
۵

عشقه ..

ای جووووونم.رادین.. دوقلوهستن پسر دایی هامن ،چون رادوین نبود...
۱۰

ای جووووونم.رادین.. دوقلوهستن پسر دایی هامن ،چون رادوین نبود...

ای جونم کی پیشی اینو دیده بیاره پسش بده ، ازحال رفت بچم انقد...
۲

ای جونم کی پیشی اینو دیده بیاره پسش بده ، ازحال رفت بچم انقد...

√.......... الان دنبال چی می گردی؟!.................عکس منه ...
۲

√.......... الان دنبال چی می گردی؟!.................عکس منه ...

آدام لامبرت(خواننده ی امریکایی موردعلاقه ی من)
۱

آدام لامبرت(خواننده ی امریکایی موردعلاقه ی من)

آدام لامبرت
۱

آدام لامبرت

آدام لامبرتخواننده ی امریکایی
۱

آدام لامبرتخواننده ی امریکایی

آدام لامبرتخواننده ی امریکایی موردعلاقه ی من
۲

آدام لامبرتخواننده ی امریکایی موردعلاقه ی من

ما مرده پرست نیستیم..تاابد می پرستیم اسطوره هامون رو..
۲

ما مرده پرست نیستیم..تاابد می پرستیم اسطوره هامون رو..

بعله..
۹

بعله..

صرفاجهت اطلاع و لاغیر..نکنین عاقااینکارارو والاع بخداخیلی زش...
۱۱۴

صرفاجهت اطلاع و لاغیر..نکنین عاقااینکارارو والاع بخداخیلی زش...

انقدخوب نقشموبازی کردم که باورش شد ازش متنفرم .. که وقتی گفت...
۶

انقدخوب نقشموبازی کردم که باورش شد ازش متنفرم .. که وقتی گفت...

هنوزهم فک می کنی ازت متنفرم! مگه هرکی بگه برو بایدتنفرداشته ...
۵

هنوزهم فک می کنی ازت متنفرم! مگه هرکی بگه برو بایدتنفرداشته ...

والاااااع ..
۵

والاااااع ..