دلشاد

ziroten

یادمان باشد که... لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و پوچ می‌کند. لحظه‌هاست که انسان را فرسوده و خسته از زندگانی می‌کند. لحظه‌هاست که عمر ما را به پایان می‌رسانند. و لحظه‌هاست که انسان را فریب می‌دهند. بیایید از پس لحظه‌ها بگریزیم. به امید لحظه بعدی زندگی نکنیم.

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫ...
۸

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫ...

بسلامتی اون پسری که پول نداشت واسه دوس دخترش گردنبند بخره......
۶

بسلامتی اون پسری که پول نداشت واسه دوس دخترش گردنبند بخره......

ﻫﯽ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﺎﺱ. تصاوير زيباسازی...
۳

ﻫﯽ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﺎﺱ. تصاوير زيباسازی...

پزشک قانونی به تیمارستان دولتی سرکشی می کرد. مردی را میان دی...
۲

پزشک قانونی به تیمارستان دولتی سرکشی می کرد. مردی را میان دی...

مورد داشتیم دختره زنگ زده به تعمیرکار کولر میگه: اقا کولرمون...
۵

مورد داشتیم دختره زنگ زده به تعمیرکار کولر میگه: اقا کولرمون...

جواب معما :
او با درخواست 2 چتر نجات از کادر پرواز هواپیما ا...
۲

جواب معما : او با درخواست 2 چتر نجات از کادر پرواز هواپیما ا...

مردی اقدام به ربودن هواپیمایی کرد که حامل مسافر و کالای بسیا...
۲

مردی اقدام به ربودن هواپیمایی کرد که حامل مسافر و کالای بسیا...

مردی اقدام به ربودن هواپیمایی کرد که حامل مسافر و کالای بسیا...
۳

مردی اقدام به ربودن هواپیمایی کرد که حامل مسافر و کالای بسیا...

ر راستای اینکه بحران بی شوهری در جامعه امروز بوجود آمده کلیه...
۲

ر راستای اینکه بحران بی شوهری در جامعه امروز بوجود آمده کلیه...

داستان خنده دار اولین روز کار
مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چ...

داستان خنده دار اولین روز کار مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چ...

اگه می تونی 20 ثانیه به صورتش نگاه کن و نخند
۶

اگه می تونی 20 ثانیه به صورتش نگاه کن و نخند

دیشب بابام اومده به داداشم میگه:
تو دیگه بزرگ شدی وقتایی که ...

دیشب بابام اومده به داداشم میگه: تو دیگه بزرگ شدی وقتایی که ...

عشق از دید دبیران                

دبیر معار...
۳

عشق از دید دبیران دبیر معار...

کی میدونه اینا کین?
۱۳

کی میدونه اینا کین?

اینا کین ??????
۳

اینا کین ??????

این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس ! تــــــــو بنویس ......
۴

این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس ! تــــــــو بنویس ......

گاهی سخت می شود …دوستش داری و نمی دانددوستش داری و نمی خواهد...
۲

گاهی سخت می شود …دوستش داری و نمی دانددوستش داری و نمی خواهد...

روزها میگذرند...غروب ها میگذرند...تمام خاطرات تلخ و شیرین می...

روزها میگذرند...غروب ها میگذرند...تمام خاطرات تلخ و شیرین می...

کره ی زمین به این بزرگی ….اما نمی‌دانم چرا ،جز آغوشت ،به هیچ...

کره ی زمین به این بزرگی ….اما نمی‌دانم چرا ،جز آغوشت ،به هیچ...