سعید

zxcvbn

دانشجو مهندسی برق 25 سالم شغلم آزاد

امتیاز
1320
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

چرا آخه! ؟!؟؟

واقعا...

تقدیم به هر کی که من دوست داره

کریم باقری وپسرش

واقعا که چرا !!؟؟؟؟؟

1

منم خیلی تنهام برام دعا کنین تور خدا

شک نکن که درست

خدایا دیگه بسمه

چرا آخه؟ ؟

تنهام خبلی دلم گرفته