خدا امروز خیلی به ما رحم کرد پسرم سکه قورت داد دعاکنید مشکل ...
۱

خدا امروز خیلی به ما رحم کرد پسرم سکه قورت داد دعاکنید مشکل ...

نام: سید محمدنام خانوادگی:  نبوی تاریخ تولد:  1347ش :ش:  30 ...
۱

نام: سید محمدنام خانوادگی: نبوی تاریخ تولد: 1347ش :ش: 30 ...

نام: سید محمدنام خانوادگی:  نبوی تاریخ تولد:  1347ش :ش:  30 ...

نام: سید محمدنام خانوادگی: نبوی تاریخ تولد: 1347ش :ش: 30 ...

التماس دعای فرج
۳

التماس دعای فرج

محمد مسیحا پسر مامان
۱

محمد مسیحا پسر مامان

...
عکس بلند

...

‏عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاستاوج تمام پر زدنم مشهد الرض...

‏عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاستاوج تمام پر زدنم مشهد الرض...

التماس دعای فرج

التماس دعای فرج

التماس دعای فرج

التماس دعای فرج

شب جمعه و روز نهم و یار نیامد...از غصه دلم خون شد و دلدار نی...
۴

شب جمعه و روز نهم و یار نیامد...از غصه دلم خون شد و دلدار نی...

می گویم حالا که دستانتان را بی رحمانه بستند کاش چشمانتانم هم...

می گویم حالا که دستانتان را بی رحمانه بستند کاش چشمانتانم هم...

ماسینه زدیم و بی صدا باریدند از هرچه که دم زدیم آنها دیدندما...

ماسینه زدیم و بی صدا باریدند از هرچه که دم زدیم آنها دیدندما...

امان از دل رهبر
۱

امان از دل رهبر

وای بر جهل و بی سوادی

وای بر جهل و بی سوادی

انتشار اولین عکس ها از صد و فتاد و پنج شهید غواص کربلای چهار...
۶

انتشار اولین عکس ها از صد و فتاد و پنج شهید غواص کربلای چهار...