گفتی #دوست #دارم #من عطسه کردم ببخش من به زر مفت الرژی دارم

گفتی #دوست #دارم #من عطسه کردم ببخش من به زر مفت الرژی دارم

۲ روز پیش
11K
#گاهی وقتالازمه از گوشیمون بشنویم مشترک مورد نظر آدم نمی باشد قطع کن !

#گاهی وقتالازمه از گوشیمون بشنویم مشترک مورد نظر آدم نمی باشد قطع کن !

۳ روز پیش
3K
#تو دلربای منی نفسی هوای منی

#تو دلربای منی نفسی هوای منی

۴ روز پیش
3K
به بعضیا باس گفت : #مشتـــی این #دلــه مزرعه که نیست هـی شخمـش میزنـی لعنتــی !

به بعضیا باس گفت : #مشتـــی این #دلــه مزرعه که نیست هـی شخمـش میزنـی لعنتــی !

۴ روز پیش
2K
بعضیا علاوه بر اینکه #آدم نیستن، آدم بشو هم نیستن !

بعضیا علاوه بر اینکه #آدم نیستن، آدم بشو هم نیستن !

۴ روز پیش
3K
این #دل حالیش نیست دلخور باشی سر کج کنی #تو

این #دل حالیش نیست دلخور باشی سر کج کنی #تو

۴ روز پیش
3K
اونی که وقتی سرد برخورد میکنه #دوست #داشتنی میشه کولره نه شما عزیزم

اونی که وقتی سرد برخورد میکنه #دوست #داشتنی میشه کولره نه شما عزیزم

۱ هفته پیش
4K
هر روزم فقط شده #نوشتن از #احساسم به #عشقه تو همینکه از تو دورم همینکه عاشقت شدم سنگه صبورم

هر روزم فقط شده #نوشتن از #احساسم به #عشقه تو همینکه از تو دورم همینکه عاشقت شدم سنگه صبورم

۱ هفته پیش
4K
وقتی دیدی ی نفر مانند نوک پرگار همۀ جوره #پات #وایساده دورش نزن# دورش #بگر

وقتی دیدی ی نفر مانند نوک پرگار همۀ جوره #پات #وایساده دورش نزن# دورش #بگر

۱ هفته پیش
3K
میدونی فرق من با تو چیه #من نخستین شخص مفرد #و#تو دومین شخص مفرد

میدونی فرق من با تو چیه #من نخستین شخص مفرد #و#تو دومین شخص مفرد

۱ هفته پیش
3K
تو رو میخوامت ، تو رو #می #خوامت #مثه #دیوونه #ها دوست دارمت خیره میمونم به دوتا چشمات تو رو با این چشا می شناسمت

تو رو میخوامت ، تو رو #می #خوامت #مثه #دیوونه #ها دوست دارمت خیره میمونم به دوتا چشمات تو رو با این چشا می شناسمت

۱ هفته پیش
3K
قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم ولــی #روزای #آخــر خــوب مچتــو گرفتــم !

قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم ولــی #روزای #آخــر خــوب مچتــو گرفتــم !

۱ هفته پیش
3K
بی رحم ترین #چرخه #طبیعت ؛ تبدیل شدن رفیقا به غریبه س!

بی رحم ترین #چرخه #طبیعت ؛ تبدیل شدن رفیقا به غریبه س!

۱ هفته پیش
3K
‏با کسی که مقصره ولی ازت #عذر خواهی نمیکنه هر چقدر بحث کنی بی فایدس

‏با کسی که مقصره ولی ازت #عذر خواهی نمیکنه هر چقدر بحث کنی بی فایدس

۱ هفته پیش
3K
مردونگی به #گریه نکردن نیست مردونگی به گریه ننداختنه

مردونگی به #گریه نکردن نیست مردونگی به گریه ننداختنه

۱ هفته پیش
3K
من خالی از تو و پر از #خاطراتمان...! تو پر از او و خالی از خاطراتمان...!

من خالی از تو و پر از #خاطراتمان...! تو پر از او و خالی از خاطراتمان...!

۱ هفته پیش
3K
یه پیچو هرچقدرکه سفت کنی موقع بازکردن همونقدر باید زور بزنی… حالا هی منو بپیچون به موقش #دارم #برات…!!!!

یه پیچو هرچقدرکه سفت کنی موقع بازکردن همونقدر باید زور بزنی… حالا هی منو بپیچون به موقش #دارم #برات…!!!!

۱ هفته پیش
3K
خب اختیاری که نیس #من نمیتونم #تو #فکرت #نباشم.

خب اختیاری که نیس #من نمیتونم #تو #فکرت #نباشم.

۱ هفته پیش
3K
رو هیچکسی #زوم نکن، بی کیفیت میشه!

رو هیچکسی #زوم نکن، بی کیفیت میشه!

۱ هفته پیش
4K
وقتی یکی حالش خوب نیست تنهاش بذارید ولی #تنهاش نذارید! ها؟؟؟

وقتی یکی حالش خوب نیست تنهاش بذارید ولی #تنهاش نذارید! ها؟؟؟

۱ هفته پیش
4K