تعداد لایک های امروز : 73643
تعداد نظرات امروز : 8326
تعداد مطالب امروز : 1071
تعداد کاربران آنلاین : 684

ملیله کاغذی

جووووون :-D بچه منو احسان

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وَقْــتــے کِــه زِنْــدِگْـــیْــتْ تَــبْـدیــل مـیـشــه بِــه یِــه إِنــــتـــظــــار طــولانـــی ... و هـــر روز گــیـچ تَــر از دیــروز ازایــنـکـه بِــه اونــی کِــه مــے خــواے مــے رِســے یــانــه...