❤برای امروزت اینگونه دعا میکنم خدایا گوشه چشمی ازتو ❤کافیست تا هررنجی به رحمت ❤هرغصه ای به شادی هربیماری به سلامتی ❤هرگرفتاری به اسایش تبدیل شود✨

❤برای امروزت اینگونه دعا میکنم خدایا گوشه چشمی ازتو ❤کافیست تا هررنجی به رحمت ❤هرغصه ای به شادی هربیماری به سلامتی ❤هرگرفتاری به اسایش تبدیل شود✨

ژووون❤_❤

ژووون❤_❤

غذاهای گیلان به روایت تصویر

غذاهای گیلان به روایت تصویر

# بستنی # سفارشی

# بستنی # سفارشی

والپیپر

والپیپر