تعداد لایک های امروز : 769101
تعداد نظرات امروز : 74105
تعداد مطالب امروز : 12760
تعداد کاربران آنلاین : 1616

#شمس-العماره امروز صب :) جاتون خالی فوق العاده بود . من تور طهرانگردی راانداختم هروز تو خیابوناا و پارکا و بیرون ول می گردم ... :))

اﺻﻔﺎﻧﻴﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺁ ﻣﻴﮕِﺪ : ﺍﻭﻱ ﺍﻭﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺨَﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ !!! ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ : ﺷﻤﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﺪ؟؟؟ ﺍﺻﻔﺎﻧﻴﻪ : ﻣﻦ ﺁ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺍﺩﺍﺷﻴﺎﻡ ﺁ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺁﻣﻮ ﻭﺍﻡ !!! ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ : ﺷﻤﺎ 6 ﻧﻔﺮ، ﻣﺎ 4 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯾﻢ . ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻴﺠﻨﮕﻴﺪ؟؟؟ ﺍﺻﻔﺎﻧﻴﻪ ...

سلام صبحتون بخیر

از کاسبی پرسیدند: چگونه در این کوچه پرت و بی عابر کسب روزی میکنی؟ گفت:آن خدایی که فرشته مرگش ، مرا در هر سوراخی که باشم پیدا میکند، چگونه فرشتگان روزیش مرا گم میکنند.... پسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری می رود . پدر دختر ...

گل های حیاط خونه مادرجون

یاسی جون تولدت مبارک اینم کیکت هههههه هرکی یه دونه برداره هااا

کسی نی؟؟