نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پاتیناژ روی یخ ، آمستردام هلند

پاتیناژ روی یخ ، آمستردام هلند

۱۰ ساعت پیش
2K
زمین نمکیِ صاف در #بولیوی بزرگ ترین آیینه جهان این مکان مرز بین بهشت و زمین هم خوانده میشود!

زمین نمکیِ صاف در #بولیوی بزرگ ترین آیینه جهان این مکان مرز بین بهشت و زمین هم خوانده میشود!

۱۶ ساعت پیش
3K
رنگهای فوق العاده کشتزارها در ویتنام که گویی بهشتی بر روی زمین است

رنگهای فوق العاده کشتزارها در ویتنام که گویی بهشتی بر روی زمین است

۱۵ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
4K
[❤ ️] … یِکـی نیسـت .. #بـی-مَـن بودَن را بِــیآدت بیاوَرد ..! گوشِ #غُـــرورَت را بِــپیچآنَـد بزند سرِ شانه ی #دلَـت و آرامشِ #صدایَت را به حالِ # پَـریشانِ من برساند؛ یِکــی #نیـست ؛ بیادت ...

[❤ ️] … یِکـی نیسـت .. #بـی-مَـن بودَن را بِــیآدت بیاوَرد ..! گوشِ #غُـــرورَت را بِــپیچآنَـد بزند سرِ شانه ی #دلَـت و آرامشِ #صدایَت را به حالِ # پَـریشانِ من برساند؛ یِکــی #نیـست ؛ بیادت بیاورد #تَنـــهآیـَم بیادت بیاورد #تَــنهایـْـی...! #لیلا_مقربی … [❤ ️]

۱۴ ساعت پیش
5K
[❤ ️] … به گــُـمآنَـم #باران از ایــن پاییــــز #سفَـــر کردِه بِـــه فَــصلی #نامَــعلوم...!! سَخـــت #دلتَـــنگ اســت و نمی‌یابَـــد #مَـــعشوقَـش را...! #شقایق_عباسی … [❤ ️]

[❤ ️] … به گــُـمآنَـم #باران از ایــن پاییــــز #سفَـــر کردِه بِـــه فَــصلی #نامَــعلوم...!! سَخـــت #دلتَـــنگ اســت و نمی‌یابَـــد #مَـــعشوقَـش را...! #شقایق_عباسی … [❤ ️]

۱ روز پیش
7K
[❤ ️] … #بــــاران بِـزَنــَـد بَــر #تَــنِ شَــهری که #نَــباشی ..! #پایــــیز تَـر از ایـن #شَــبِ #دلگیــر مَـگر هَـست ؟!! #شاهین_پورعلی_اکبر … [❤ ️]

[❤ ️] … #بــــاران بِـزَنــَـد بَــر #تَــنِ شَــهری که #نَــباشی ..! #پایــــیز تَـر از ایـن #شَــبِ #دلگیــر مَـگر هَـست ؟!! #شاهین_پورعلی_اکبر … [❤ ️]

۱ روز پیش
7K
❤

۱۵ ساعت پیش
4K
#Egg

#Egg

۱ روز پیش
5K
#Egg

#Egg

۱ روز پیش
7K
#Lemon 🍋
عکس بلند

#Lemon 🍋

۱ روز پیش
7K
#Walnut 😋
عکس بلند

#Walnut 😋

۱ روز پیش
7K
#Pomegranate 😋
عکس بلند

#Pomegranate 😋

۱ روز پیش
8K