۶ روز پیش
6K
http://wisgoon.com/pin/23533824/ لایک کردی کامنت بزار جبران کنه

http://wisgoon.com/pin/2353... لایک کردی کامنت بزار جبران کنه

۳۱ اردیبهشت 1397
4K
http://wisgoon.com/pin/23533824/ لایک کردی کامنت بزار جبران کنه

http://wisgoon.com/pin/2353... لایک کردی کامنت بزار جبران کنه

۳۱ اردیبهشت 1397
2K
‏خدایا شکرت اگه تو زندگیمون چیزی نشدیم حداقل استقلالی هم نشدیم🙏🏻😄 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

‏خدایا شکرت اگه تو زندگیمون چیزی نشدیم حداقل استقلالی هم نشدیم🙏🏻😄 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

۱۰ اردیبهشت 1397
5K
شیش ساله تو حسرتیم😔 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

شیش ساله تو حسرتیم😔 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

۹ اردیبهشت 1397
4K
۹ اردیبهشت 1397
3K
کیسه کشا پارسال جشن نایب قهرمانی رو مد کردن امسال جشن سومی همینجوری پیش بره چندسال دیگه دوباره میرن دسته سه حتما اونم جشن می گیرن😂😂 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

کیسه کشا پارسال جشن نایب قهرمانی رو مد کردن امسال جشن سومی همینجوری پیش بره چندسال دیگه دوباره میرن دسته سه حتما اونم جشن می گیرن😂😂 😎 @kise_6_sozi 😎 ➯Join Us

۹ اردیبهشت 1397
3K
تعداد جام هایی که پسر بیرانوند از نزدیک دیده ؛ 🏆🏆 عدد تعداد جامهایی که امید ابراهیمی از نزدیک دیده ؛ 💩 عدد😂😂 🆔 @kise_soziii

تعداد جام هایی که پسر بیرانوند از نزدیک دیده ؛ 🏆🏆 عدد تعداد جامهایی که امید ابراهیمی از نزدیک دیده ؛ 💩 عدد😂😂 🆔 @kise_soziii

۹ اردیبهشت 1397
3K
روزبه چشمی: در همه جای دنیا حذفی مهمتر از لیگـ است!!!! چون سخت تر است😂😂😂😂 🆔 @kise_soziii

روزبه چشمی: در همه جای دنیا حذفی مهمتر از لیگـ است!!!! چون سخت تر است😂😂😂😂 🆔 @kise_soziii

۹ اردیبهشت 1397
3K
حس هواداران نساجی رو فقط استقلالیا میتونن درک کنن... چون اونام از دسته سه صعود کردن😂😂😂😂 🆔 @kise_soziii

حس هواداران نساجی رو فقط استقلالیا میتونن درک کنن... چون اونام از دسته سه صعود کردن😂😂😂😂 🆔 @kise_soziii

۹ اردیبهشت 1397
3K
@.specialgirl.

@.specialgirl.

۹ اردیبهشت 1397
2K
@yasamanw

@yasamanw

۹ اردیبهشت 1397
3K
@yas0mis

@yas0mis

۹ اردیبهشت 1397
2K
۹ اردیبهشت 1397
2K
۷ اردیبهشت 1397
3K
۷ اردیبهشت 1397
3K
_اوضاع اس اس خیلی خرابع +استقلالتم رفیق*_* در این دل خراب در خرابع یی با خطی خراب مینویسم خرابتم رفیق

_اوضاع اس اس خیلی خرابع +استقلالتم رفیق*_* در این دل خراب در خرابع یی با خطی خراب مینویسم خرابتم رفیق

۵ آذر 1396
10K
❤❤❤❤😢😢😢

❤❤❤❤😢😢😢

۲۴ آبان 1396
11K
#زلزله

#زلزله

۲۲ آبان 1396
19K