A.KALLAN

A.KALLAN

#GDAAL
بکوب روش👊
بم بگو نظرتو👇
http://instagraph.ir/harfeto/635240094

🔴 بعضی از سایت ها و کانال های تلگرامی به صورت همزمان بعد از گران شدن بنزین در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ همسو با دولت سخنانی از رهبری در مورد بنزین را انتشار می‌دهند تا ...

🔴 بعضی از سایت ها و کانال های تلگرامی به صورت همزمان بعد از گران شدن بنزین در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ همسو با دولت سخنانی از رهبری در مورد بنزین را انتشار می‌دهند تا گران کردن بنزین را تصمیم نظام و رهبری معرفی کنند...و بدین ترتیب مردم را نسبت ...

۲۷ آبان 1398
468
جوووووونم مررررغ😂

جوووووونم مررررغ😂

۱۰ مهر 1398
163
بدو زود👇

بدو زود👇

۱۰ مهر 1398
85
اونوقت میگن بری دانشگاه تمومه دیگه تمووووم😂😂😂

اونوقت میگن بری دانشگاه تمومه دیگه تمووووم😂😂😂

۱۰ مهر 1398
85
#گشاد 😂😂

#گشاد 😂😂

۱۰ مهر 1398
113
فاتحه مع الصلوات😂😂😂😂😂

فاتحه مع الصلوات😂😂😂😂😂

۱۰ مهر 1398
80
کییییییییییییهههه

کییییییییییییهههه

۱۰ مهر 1398
81
کیا اینجورین؟😂😂😂

کیا اینجورین؟😂😂😂

۱۰ مهر 1398
80
#HESHMAT 🤘🤘🤘🤘💥💥💥💥 #GDAAL

#HESHMAT 🤘🤘🤘🤘💥💥💥💥 #GDAAL

۳۱ شهریور 1398
190
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۳۰ شهریور 1398
82
باز امد بوی ماه مدرسه...😂😂😂
عکس بلند

باز امد بوی ماه مدرسه...😂😂😂

۳۰ شهریور 1398
80
مرررررگ

مرررررگ

۳۰ شهریور 1398
93
والا

والا

۳۰ شهریور 1398
72
😂😂😂 تگ کن رفیق فابتو

😂😂😂 تگ کن رفیق فابتو

۳۰ شهریور 1398
92
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۳۰ شهریور 1398
71
۳۰ شهریور 1398
72
every time

every time

۳۰ شهریور 1398
72
۳۰ شهریور 1398
73
۱۸ شهریور 1398
71
جاتون خالی جوش زنی یزد

جاتون خالی جوش زنی یزد

۱۸ شهریور 1398
71