۲۵ آذر 1396
4K
۲۵ آذر 1396
3K
۲۵ آذر 1396
3K
😊😊😊

😊😊😊

۲۵ آذر 1396
3K
.

.

۲۵ آذر 1396
3K
۲۰ شهریور 1396
5K
۱۸ شهریور 1396
8K
۱۸ شهریور 1396
11K
۱۸ شهریور 1396
11K
۱۸ شهریور 1396
11K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۱۴ شهریور 1396
6K
۱۴ شهریور 1396
6K
واسه تصویر زمینه گوشی فوقلادس 😊

واسه تصویر زمینه گوشی فوقلادس 😊

۱۰ شهریور 1396
7K
اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]

اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]

۱۰ شهریور 1396
6K
-//گیـرم🙊✨ -//دوست داشتن تُ❤️🔮 -//دیوانگے بـاشد🖖🏾⚡️ -//من میبالم بھ این🙂🌿 -// احسـاس🦄🎈

-//گیـرم🙊✨ -//دوست داشتن تُ❤️🔮 -//دیوانگے بـاشد🖖🏾⚡️ -//من میبالم بھ این🙂🌿 -// احسـاس🦄🎈

۱۰ شهریور 1396
6K
-خَربُزه ڪہ میخورید🍴 😋 -پآےِ لَرزَش هَم بمآنید🌚 🙂 -عآشق ڪہ میشَوید❤ ❤ -خوب و بَدَش رآ هَم بہ جآن بخَرید😐 -عآشقے هَم💋 -بآلآ و پآیینِ خودش رآ دآرَد🔮 🌙 -غُصہ دآرَد ، گریہ دآرَد ...

-خَربُزه ڪہ میخورید🍴 😋 -پآےِ لَرزَش هَم بمآنید🌚 🙂 -عآشق ڪہ میشَوید❤ ❤ -خوب و بَدَش رآ هَم بہ جآن بخَرید😐 -عآشقے هَم💋 -بآلآ و پآیینِ خودش رآ دآرَد🔮 🌙 -غُصہ دآرَد ، گریہ دآرَد 😢 😔 -بے‌خوآبے ، بے‌قَرآرے🙁 😴 😪 -و هزآر چیزِ دیگر...☻ -و | عِشق | ...

۹ شهریور 1396
6K
دُنیا رو نِمیدونَم، وَلی مَنْ دورِ توُ میگردَم*•*♡🌸🌴

دُنیا رو نِمیدونَم، وَلی مَنْ دورِ توُ میگردَم*•*♡🌸🌴

۸ شهریور 1396
7K
- هَمیشِگیمۍ∞🍕 - طُ زِندِگیمۍ🌏♡🌿 - تو اوج دیوونِگۍُ😽💋 - دِلبَستِگیمۍ🐬+.+

- هَمیشِگیمۍ∞🍕 - طُ زِندِگیمۍ🌏♡🌿 - تو اوج دیوونِگۍُ😽💋 - دِلبَستِگیمۍ🐬+.+

۸ شهریور 1396
7K
۷ شهریور 1396
9K
رفیق❤💛

رفیق❤💛

۷ شهریور 1396
9K