۸ مرداد 1396
160
۱۴ تیر 1396
159
۱۴ تیر 1396
158
۱۴ تیر 1396
157
۱۴ تیر 1396
158
یعنی داریم پیر میشویم؟

یعنی داریم پیر میشویم؟

۱۴ تیر 1396
161
💠۲ روز از سفر ظریف نگذشته، نشست سازمان تروریستی منافقین با مجوز دولت فرانسه برگزار شد! #منافقین تیر و آذر۹۵هم در پاریس نشست داشتند. دیپلماسی خنده!!!

💠۲ روز از سفر ظریف نگذشته، نشست سازمان تروریستی منافقین با مجوز دولت فرانسه برگزار شد! #منافقین تیر و آذر۹۵هم در پاریس نشست داشتند. دیپلماسی خنده!!!

۱۲ تیر 1396
161
اینم دیپلماسی قوی دولت !!!! نتیجه سازش شده تحریم جدید دیپلماسی خنده!!! نتی

اینم دیپلماسی قوی دولت !!!! نتیجه سازش شده تحریم جدید دیپلماسی خنده!!! نتی

۱۲ تیر 1396
162
۱۲ تیر 1396
159
میوه های برجام رسید!!!

میوه های برجام رسید!!!

۸ تیر 1396
169
دولت ناکارآمد

دولت ناکارآمد

۸ تیر 1396
160
۸ تیر 1396
159
⭕️ اکنون که همه چیز رفت! یادگرفتند؟! 🔺روحانی94: باید تحریم از بین برود تا آب خوردن، صنعت و... حل بشود! 🔺وزیرارتباطات96: یاد گرفته ایم چگونه با تحریمهای آمریکا زندگی کنیم! #تحریمهای_جدید #نقض_برجام

⭕️ اکنون که همه چیز رفت! یادگرفتند؟! 🔺روحانی94: باید تحریم از بین برود تا آب خوردن، صنعت و... حل بشود! 🔺وزیرارتباطات96: یاد گرفته ایم چگونه با تحریمهای آمریکا زندگی کنیم! #تحریمهای_جدید #نقض_برجام

۸ تیر 1396
195
۷ تیر 1396
159
۷ تیر 1396
158
۷ تیر 1396
159
۷ تیر 1396
160
سردار جعفری: نمی‌شود که آقایان با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس‌ یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه حرف بزنند!

سردار جعفری: نمی‌شود که آقایان با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس‌ یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه حرف بزنند!

۷ تیر 1396
165
واقعا چرا به خودشان گرفتند؟!مگه فقط اعضای دولت در صف اول نشسته بودن!!!

واقعا چرا به خودشان گرفتند؟!مگه فقط اعضای دولت در صف اول نشسته بودن!!!

۶ تیر 1396
160
۶ تیر 1396
159