در مواقع شادی ، ستایش خدا در مواقع سخت ، یافتن خدا در مواقع آرام ، پرستش خدا در مواقع دردناک ، اعتماد به خدا و در تمامی مواقع تشکر ازخدا را فراموش نکن دعایت ...

در مواقع شادی ، ستایش خدا در مواقع سخت ، یافتن خدا در مواقع آرام ، پرستش خدا در مواقع دردناک ، اعتماد به خدا و در تمامی مواقع تشکر ازخدا را فراموش نکن دعایت میکنم هر شب همین وقت که درهای دعا تا صبح باز است هرچیز خوبیکه تو ...

۱ روز پیش
15K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ روز پیش
8K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ روز پیش
8K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ روز پیش
8K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ روز پیش
8K
#زیورآلات

#زیورآلات

۱ هفته پیش
9K
#حیوان

#حیوان

۱ هفته پیش
5K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
7K
#کودک

#کودک

۱ هفته پیش
9K
#مد_لباس‌زنانه

#مد_لباس‌زنانه

۱ هفته پیش
9K
#مد_لباس‌زنانه

#مد_لباس‌زنانه

۱ هفته پیش
8K
#خوراکی

#خوراکی

۱ هفته پیش
8K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
7K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
6K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
6K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
6K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
5K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
5K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
5K
❤️❤️❤️❤️.....

❤️❤️❤️❤️.....

۱ هفته پیش
7K