رنگی

DAGhM

بانام خودم به دنیاآمدم
بانام توخواهم مرد...

یک برش از عصرانه البالوییِ امروز #روزمرگی. https://telegram.me/az_jense_baran

یک برش از عصرانه البالوییِ امروز #روزمرگی. https://telegram.me/az_jens...

۲۳ تیر 1395
4K
عصرانه ی امروز... #روزمرگی https://telegram.me/az_jense_baran

عصرانه ی امروز... #روزمرگی https://telegram.me/az_jens...

۲۳ تیر 1395
4K
گیلاس میوه موردعلاقه من

گیلاس میوه موردعلاقه من

۱۰ تیر 1395
2K
بفرماییدنارگیل من ک خیلی دوس دارم... عکاس خودم.Q_Q

بفرماییدنارگیل من ک خیلی دوس دارم... عکاس خودم.Q_Q

۸ دی 1394
2K
بفرماییدکدوی خودم پزعالی عالی تاحالاکدوحلوایی به این خوشمزگی⊙︿⊙بودم....

بفرماییدکدوی خودم پزعالی عالی تاحالاکدوحلوایی به این خوشمزگی⊙︿⊙بودم....

۵ دی 1394
2K
بفرماییدپیتزاخونگی خودم پز...O_o•﹏•

بفرماییدپیتزاخونگی خودم پز...O_o•﹏•

۴ دی 1394
2K
بفرماییدناهارهمسرپز.

بفرماییدناهارهمسرپز.

۴ دی 1394
2K
بفرماییدناهار.

بفرماییدناهار.

۳ دی 1394
2K
سلام اینم ناهار الویه خودم پزرژیمی بفرمایی اگه دوس دارید.

سلام اینم ناهار الویه خودم پزرژیمی بفرمایی اگه دوس دارید.

۲ دی 1394
2K
بفرماییدناهار.

بفرماییدناهار.

۲۱ آذر 1394
2K
بفرمایییییییدلبووووووو... کی دوس داره؟؟؟من عاشقشم

بفرمایییییییدلبووووووو... کی دوس داره؟؟؟من عاشقشم

۱۷ آذر 1394
2K
ناهارامروزمون تزئین شده براشما بفرماییدنوشتون...

ناهارامروزمون تزئین شده براشما بفرماییدنوشتون...

۹ آذر 1394
2K
واقعن درسته قبول دارید؟؟؟ 94/9/7

واقعن درسته قبول دارید؟؟؟ 94/9/7

۷ آذر 1394
2K
کدبانوهای محترم باایناچی درس کنم زیاددوس ندارم؟؟؟ 94/9/7شنبه⊙﹏⊙

کدبانوهای محترم باایناچی درس کنم زیاددوس ندارم؟؟؟ 94/9/7شنبه⊙﹏⊙

۷ آذر 1394
2K
وعشقمون جاوید...

وعشقمون جاوید...

۴ آذر 1394
2K
به به شیروبیسکویت عالیه بفرمایید...

به به شیروبیسکویت عالیه بفرمایید...

۲ آذر 1394
2K
بفرمایید تعارف نکنید نتونستم بزرگی کاسه رونشون بدم...خخخ

بفرمایید تعارف نکنید نتونستم بزرگی کاسه رونشون بدم...خخخ

۱ آذر 1394
2K
بااینم همسایه هاروخوشحال کردم...این همسایه ها⊙﹏⊙ اینم من●︿●

بااینم همسایه هاروخوشحال کردم...این همسایه ها⊙﹏⊙ اینم من●︿●

۱ آذر 1394
2K