ے.جوونـ.مَعشوقہ.سیگار...

Daghontar-nabod

شِیشِہـ هاےـ اَݪڪُݪـ حآݪتِـ خَرآبَّہ یّهویے دیوونگےـ میزَنہ بہ سَرتـ اے ڪاشـ حلاݪیتـ میطَلبیدے از اونڪہ ی روز تو روو بزرڱـ ڪَردتـ لخطہ هاے خونـ میبینے رو سَرَمـ ایناـ ِهَمشـ بہ خاطر تویہ ها دلیلہ سَردردمـ .....

📲🔒🎧🎼😢💔منـو یاد تو میندازه هر آهنگے ڪ گزاشتمـ و گریہ ڪردم باشـ😔

📲🔒🎧🎼😢💔منـو یاد تو میندازه هر آهنگے ڪ گزاشتمـ و گریہ ڪردم باشـ😔

۱۴ بهمن 1397
33
یہ شَب میشینم با دشمنانم مست میکنم از رفیقام بهشون میگم //:!

یہ شَب میشینم با دشمنانم مست میکنم از رفیقام بهشون میگم //:!

۱۳ بهمن 1397
44
دًسِتًشـ میلًرزید.واسًَـ تایپـً واسـً مامًیشُد شًاخ‌!

دًسِتًشـ میلًرزید.واسًَـ تایپـً واسـً مامًیشُد شًاخ‌!

۱۳ بهمن 1397
44
😢😢😢💔انقد راه میرمـ تا نفسـ بگیره میخوامـ بوی الڪل کل شهر رو بگیرهـ

😢😢😢💔انقد راه میرمـ تا نفسـ بگیره میخوامـ بوی الڪل کل شهر رو بگیرهـ

۱۲ بهمن 1397
49
خیلیا آرزوی مرگم رو دارن همون قد که سرخاکمم گُل نمیزارنـ

خیلیا آرزوی مرگم رو دارن همون قد که سرخاکمم گُل نمیزارنـ

۱۰ بهمن 1397
52
): :) :(

): :) :(

۱۰ بهمن 1397
27
...

...

۱۰ بهمن 1397
27
۱۰ بهمن 1397
32
.....

.....

۱۰ بهمن 1397
29
....

....

۱۰ بهمن 1397
43
#cm,???😓 pllez😥!'

#cm,???😓 pllez😥!'"

۹ بهمن 1397
47
eِsɦムllّム,hَムℳi,ムℳshムbِ...🚑💔

eِsɦムllّム,hَムℳi,ムℳshムbِ...🚑💔

۹ بهمن 1397
34
😊✋👌

😊✋👌

۹ بهمن 1397
29
چقد،دستاتو،بگیرم تو خیالمـ راه برم توروخدا بَرگردداداشـ .دلتنگتم لنتی😢😔💔

چقد،دستاتو،بگیرم تو خیالمـ راه برم توروخدا بَرگردداداشـ .دلتنگتم لنتی😢😔💔

۹ بهمن 1397
31
داداشـی تا تو پشتمے دنیا تو مشتمه خدا اونوگرفتی توروخودت این یکی داداشمو نگیر ازمـ 😢😔💔

داداشـی تا تو پشتمے دنیا تو مشتمه خدا اونوگرفتی توروخودت این یکی داداشمو نگیر ازمـ 😢😔💔

۹ بهمن 1397
33
خدا،پُشتـ و پناهته دادشی

خدا،پُشتـ و پناهته دادشی

۹ بهمن 1397
42
دنیا بدون داداشم مفتم نمیخوام 😘💕

دنیا بدون داداشم مفتم نمیخوام 😘💕

۸ بهمن 1397
29
خداحفظتـ ڪنہ داداشے گلم 💋😘

خداحفظتـ ڪنہ داداشے گلم 💋😘

۸ بهمن 1397
36
حواستـ بہ منـ نیستـ تو رنگـ لاڪستـ بچینـ 💔

حواستـ بہ منـ نیستـ تو رنگـ لاڪستـ بچینـ 💔

۸ بهمن 1397
32
راه نرو رو اعصابم میره تو پات خورده شیشه....

راه نرو رو اعصابم میره تو پات خورده شیشه....

۸ بهمن 1397
79