دانوش

Danosh..T

"من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم..."
فریدون مشیری

این حساب کاربری خصوصی میباشد