۱۶ تیر 1398
763
۱۶ تیر 1398
761
۱۶ تیر 1398
764
#اکیا #کاراسودا #کمال #نیهان #عشق #نسلیهان_آتاگول

#اکیا #کاراسودا #کمال #نیهان #عشق #نسلیهان_آتاگول

۱۶ تیر 1398
4K
۱۶ تیر 1398
764
اوخیییییش راحت شدیما

اوخیییییش راحت شدیما

۲۷ خرداد 1398
766
۱۶ خرداد 1398
807
حسرت یه دوس داشتنی که فیک نباشه موند رو دلم

حسرت یه دوس داشتنی که فیک نباشه موند رو دلم

۱۰ خرداد 1398
778
با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رف

با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رف

۱۰ خرداد 1398
794
۱۰ خرداد 1398
772
۱۰ خرداد 1398
770
۱۰ خرداد 1398
772
۱۰ خرداد 1398
767
یه روزی می‌رسه تموم راه هایی رو که با قلبت رفتی با عقلت بر‌میگردی

یه روزی می‌رسه تموم راه هایی رو که با قلبت رفتی با عقلت بر‌میگردی

۶ خرداد 1398
777
می‌ترسم از اون روزی که نبودت عادت شه و بیای

می‌ترسم از اون روزی که نبودت عادت شه و بیای

۳ خرداد 1398
763
یادش بخیر یه روزی داشتنت آرزوم بود الان فراموش کردنت

یادش بخیر یه روزی داشتنت آرزوم بود الان فراموش کردنت

۳ خرداد 1398
765
اینکه بخوای به بقیه توضیح بدی حوصله نداری خودش کلی حوصله می‌خواد

اینکه بخوای به بقیه توضیح بدی حوصله نداری خودش کلی حوصله می‌خواد

۳۱ اردیبهشت 1398
790
می‌خوام خودم باشم ولی خودم برا خیلیا زیادیه

می‌خوام خودم باشم ولی خودم برا خیلیا زیادیه

۲۰ اردیبهشت 1398
785
فک کن بیاد سر جنازت اشکاش بریزه بعد یهو زده شی پشماش بریزه

فک کن بیاد سر جنازت اشکاش بریزه بعد یهو زده شی پشماش بریزه

۲۰ اردیبهشت 1398
782
دختر حرمت داره نه لذت

دختر حرمت داره نه لذت

۲۰ اردیبهشت 1398
779