۲ روز پیش
5K
تو قشنگترین اتفاق زندگیم بودی میلادت مبارک فرشته‌ی من @pouyaaaaaaaaaa

تو قشنگترین اتفاق زندگیم بودی میلادت مبارک فرشته‌ی من @pouyaaaaaaaaaa

۴ روز پیش
5K
#بعضیا رو کنار عن بزاری مگس دودل میشه

#بعضیا رو کنار عن بزاری مگس دودل میشه

۴ روز پیش
9K
من غمگین نیستم، خالی ام، پوچم

من غمگین نیستم، خالی ام، پوچم

۴ روز پیش
6K
هستا نمیگم نیست ولی نیست میفهمی چی میگم؟

هستا نمیگم نیست ولی نیست میفهمی چی میگم؟

۴ روز پیش
5K
#دوست_دارم میشه بفهمی لعنتی؟

#دوست_دارم میشه بفهمی لعنتی؟

۴ روز پیش
8K
اگه مهم باشی سراغتو میگیرن نباشی نمیگیرن توضیح از این واضح تر؟

اگه مهم باشی سراغتو میگیرن نباشی نمیگیرن توضیح از این واضح تر؟

۴ روز پیش
6K
من به داشتنت نیاز داشتم

من به داشتنت نیاز داشتم

۴ روز پیش
7K
#تو منو #تجربه کردی من تورو #زندگی

#تو منو #تجربه کردی من تورو #زندگی

۴ روز پیش
9K
#سنگ باخت تا #کاغذ بغلش کنه

#سنگ باخت تا #کاغذ بغلش کنه

۴ روز پیش
6K
نذار بفهمن #درد داری همه نمکدون به دست منتظرن

نذار بفهمن #درد داری همه نمکدون به دست منتظرن

۴ روز پیش
6K
_عشقم +بله _هیچی +اوکی _نفسم +میگم بهههلههه... دلم برای جانم گفتناش تنگ شده 😔 _

_عشقم +بله _هیچی +اوکی _نفسم +میگم بهههلههه... دلم برای جانم گفتناش تنگ شده 😔 _

۴ روز پیش
6K
مثلا تو چشات خیره بشه خیلی جدی بگه: به مردونگیم قسم عاشقتم

مثلا تو چشات خیره بشه خیلی جدی بگه: به مردونگیم قسم عاشقتم

۴ روز پیش
7K
#عشق#تنهایی

#عشق#تنهایی

۶ روز پیش
10K
#دخترونه#آرزو

#دخترونه#آرزو

۶ روز پیش
13K
۶ روز پیش
6K
#شب#دلتنگی#عشق،#

#شب#دلتنگی#عشق،#

۶ روز پیش
10K
#تنهایی#عشق

#تنهایی#عشق

۶ روز پیش
8K
۶ روز پیش
6K
😍#عشق😍

😍#عشق😍

۶ روز پیش
6K