FROZENLOVE

FROZENLOVE

افریده شدم من برای حیدر
که بشم خاک پای گدای حیدر
از همون بچگی تا به این لحظه من
قد کشیدم به زیر لوای حیدر
جونم علی علی
طبق حدیث نماز و اذونم علی علی
رازم علی علی
ای اهدنصرات نمازم علی علی
یا علی(ع)

۲ هفته پیش
3K
کسی هست حرف بزنیم خیلی داغونم

کسی هست حرف بزنیم خیلی داغونم

۴ هفته پیش
3K
دوستان حلال کنید برای یه چند مدت نیستم. یاعلی(ع)

دوستان حلال کنید برای یه چند مدت نیستم. یاعلی(ع)

۴ هفته پیش
2K
عاشق نشدی ببینی چیه عشق

عاشق نشدی ببینی چیه عشق

۴ هفته پیش
4K
یه روز خوب دور دور

یه روز خوب دور دور

۴ هفته پیش
2K
ههههههه جفت ۶ کیش و مات گمشو

ههههههه جفت ۶ کیش و مات گمشو

۴ هفته پیش
3K
خروسم اسمش بنیتاست روز اول که سر از تخم بیرون اورد و بالش نک زدن به مرغ شباهت داشت. همه بهش میگفتن بنیتا تا اینکه فهمیدیم مرغ نیست ولی هنوز اسمش بنیتاست خیلی دوستش دارم ...

خروسم اسمش بنیتاست روز اول که سر از تخم بیرون اورد و بالش نک زدن به مرغ شباهت داشت. همه بهش میگفتن بنیتا تا اینکه فهمیدیم مرغ نیست ولی هنوز اسمش بنیتاست خیلی دوستش دارم .امروز اومده تفریح پیش دوستاش و گرنه این خونه و تخت مخصوص داره.

۴ هفته پیش
4K
پسر خوشکلم بعدا میگم چی شده این اسمش بنیتاست

پسر خوشکلم بعدا میگم چی شده این اسمش بنیتاست

۴ هفته پیش
2K
هیییی دنیا

هیییی دنیا

۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
میخوام درباره دانشگاه ازشون سوال بپرسم

میخوام درباره دانشگاه ازشون سوال بپرسم

۴ هفته پیش
2K
۲۵ شهریور 1398
2K
وقتی کلافه ای و دنیا رو سرت اوار شده باید چی کار کنی اخه خدا

وقتی کلافه ای و دنیا رو سرت اوار شده باید چی کار کنی اخه خدا

۲۵ شهریور 1398
3K
۲۴ شهریور 1398
2K
۲۴ شهریور 1398
2K
هییییی

هییییی

۲۴ شهریور 1398
2K
۲۴ شهریور 1398
2K
خیلی سخته بخوای از چیزایی که دوست داری دل بکنی و بری تو غربت زندگی کنی یا حسین(ع)

خیلی سخته بخوای از چیزایی که دوست داری دل بکنی و بری تو غربت زندگی کنی یا حسین(ع)

۲۴ شهریور 1398
4K
۲۴ شهریور 1398
2K
سلطان فقط اسب

سلطان فقط اسب

۲۴ شهریور 1398
3K