آمین❤

آمین❤

۱۲ ساعت پیش
2K
ناهار خوشمزه 😋

ناهار خوشمزه 😋

۳۰ مرداد 1397
4K
و این حادثه آغاز شد.. مثل ِ رویا گونه نگاهت.. مثلِ مردانگیِ بودن اش.. مثل اهداف ات.. مثل قدم های هم گامتون.. من دارم از صدای نفس های کنار گوشت حرف میزنم درست وقتی احساس ...

و این حادثه آغاز شد.. مثل ِ رویا گونه نگاهت.. مثلِ مردانگیِ بودن اش.. مثل اهداف ات.. مثل قدم های هم گامتون.. من دارم از صدای نفس های کنار گوشت حرف میزنم درست وقتی احساس عاشقی میکنی سلام ..

۲۸ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
جای زنه بودم یه کشیده محکم میزدمش😅

جای زنه بودم یه کشیده محکم میزدمش😅

۲۶ مرداد 1397
4K
😍😍😍

😍😍😍

۲۶ مرداد 1397
4K
کتلت و دیگر هیچ

کتلت و دیگر هیچ

۲۶ مرداد 1397
4K
#وقت_لباس

#وقت_لباس

۲۵ مرداد 1397
4K
#وقت_لباس

#وقت_لباس

۲۵ مرداد 1397
4K
#وقت_خنده اوج احساسات

#وقت_خنده اوج احساسات

۲۵ مرداد 1397
4K
#وقت_ناهار

#وقت_ناهار

۲۵ مرداد 1397
4K
#وقت_لباس

#وقت_لباس

۲۴ مرداد 1397
4K
#وقت_لباس

#وقت_لباس

۲۴ مرداد 1397
4K
کراسولا خرفه ای: یکی از گیاهان محبوب با نگهداری آسان و جز ساکولنت هاست اما اغلب با کاکتوس ها اشتباه گرفته میشه. . نور: به نور زیادی احتیاج داره و در صورت امکان چهار ساعت ...

کراسولا خرفه ای: یکی از گیاهان محبوب با نگهداری آسان و جز ساکولنت هاست اما اغلب با کاکتوس ها اشتباه گرفته میشه. . نور: به نور زیادی احتیاج داره و در صورت امکان چهار ساعت نور مستقیم در روز براش مفیده، باید پشت پنجره ی جنوبی قرار بگیره اما پنجره ...

۲۴ مرداد 1397
4K
#وقت_خنده یادش بخیر

#وقت_خنده یادش بخیر

۲۴ مرداد 1397
4K
هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کند... زن ها... انتظار عجیبی دارند... گاهی دلشان میخواهد نگفته هایش را بشنوی... و برایشان اصلا مهم نیست چگونه این کار نشدنی ...

هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کند... زن ها... انتظار عجیبی دارند... گاهی دلشان میخواهد نگفته هایش را بشنوی... و برایشان اصلا مهم نیست چگونه این کار نشدنی ممکن خواهد شد... زن ها... عجیب دوست داشته شدن را دوست دارند... دوست داشتنی که ...

۲۴ مرداد 1397
4K