😻 ❤

😻 ❤

۲ روز پیش
5K
دیوار که دیواره از آدمای تویِ خونه و بازار و...خسته میشه،میریزه،افسرده میشه؛ لیوان که لیوانه از سرد و گرمی میشکنه قلبش! من که منم؛انسانم ،از خودم،از خودش،خودش،خودش،خودش،ازشما خسته میشم ناراحت میشم،یه گوشه کزمیکنم،خسته میشم... دوستدارم ...

دیوار که دیواره از آدمای تویِ خونه و بازار و...خسته میشه،میریزه،افسرده میشه؛ لیوان که لیوانه از سرد و گرمی میشکنه قلبش! من که منم؛انسانم ،از خودم،از خودش،خودش،خودش،خودش،ازشما خسته میشم ناراحت میشم،یه گوشه کزمیکنم،خسته میشم... دوستدارم داد بزنم،جیغ بزنم،بگم انقدر لعنتی نباشید.. من کمتر از اون دیوارم؟!خسته نمیشم؟!خودتون چی؟!اصلا خودِ تو؟! ...

۳ روز پیش
9K
های گایز🖐 👅 این واسع اولین کارم چطورع؟🤔 😌 #آبرنگ🔥💦

های گایز🖐 👅 این واسع اولین کارم چطورع؟🤔 😌 #آبرنگ🔥💦

۱ هفته پیش
7K
اون... اون انقدر خوبه که همه پاستیلام مال اون‌😻 👅 صندلی لب پنجره اتوبوس مال اون🙁 🔥 کنترل تلوزیون وقتایی که فوتبال نداره هم مال اون😁 ⚽ ️

اون... اون انقدر خوبه که همه پاستیلام مال اون‌😻 👅 صندلی لب پنجره اتوبوس مال اون🙁 🔥 کنترل تلوزیون وقتایی که فوتبال نداره هم مال اون😁 ⚽ ️

۲ هفته پیش
8K
اون یکی وقتی حس میکنه توی مترو وایستادع😂 💛

اون یکی وقتی حس میکنه توی مترو وایستادع😂 💛

۳ هفته پیش
8K
آب خوردنش😹 💦

آب خوردنش😹 💦

۳ هفته پیش
7K

"تو فقط یبار زندگی میکنی ولی اگه درست انجامش بدی همون یبار کافیه" #Halsey🌹

۴ هفته پیش
7K
So what's the meaning of this life..? you smile but you wanna cry you are quite but you wanna talk and you pretend that you are happy but you aren't خب معنی این زندگی چیه..؟ ...

So what's the meaning of this life..? you smile but you wanna cry you are quite but you wanna talk and you pretend that you are happy but you aren't خب معنی این زندگی چیه..؟ لبخند میزنی ولی دلت میخواد گریه کنی ساکتی ولی دلت میخواد حرف بزنی وانمود میکنی ...

۲۷ مرداد 1398
14K