😀😀😀

😀😀😀

۳ هفته پیش
2K
الله اویاااک😂

الله اویاااک😂

۱۷ مرداد 1398
1K
۱۶ مرداد 1398
444
۱۶ مرداد 1398
416
Every time I see you I fall in love all over again 🎼 🎷

Every time I see you I fall in love all over again 🎼 🎷

۱۵ مرداد 1398
419
الهی آمـین💜 فالو کنید ممنون💕

الهی آمـین💜 فالو کنید ممنون💕

۱۲ مرداد 1398
408
۸ مرداد 1398
363
اگر کسی را دوست داری ‏هوایش را داشته باش اما ‏اگر برای پرکردن تنهایی خود ‏اورا میخواهی ‏هواییش نکن ‏شایددبه هیچ‌هوایی ‏غیر تو عادت نکند..

اگر کسی را دوست داری ‏هوایش را داشته باش اما ‏اگر برای پرکردن تنهایی خود ‏اورا میخواهی ‏هواییش نکن ‏شایددبه هیچ‌هوایی ‏غیر تو عادت نکند..

۵ مرداد 1398
362
این عکس شما را یاد چه فیلمی میندازد.😊

این عکس شما را یاد چه فیلمی میندازد.😊

۴ مرداد 1398
355
۴ مرداد 1398
316
۴ مرداد 1398
327
۴ مرداد 1398
337
۴ مرداد 1398
701
۴ مرداد 1398
311
۴ مرداد 1398
297
۳۱ تیر 1398
316
یه صنمی هم نداریم این کله‌ی وامونده رو سفت بگیره تو بغلش، بگه چیزی نیست، هستم من، خیالت راحت باشه💜

یه صنمی هم نداریم این کله‌ی وامونده رو سفت بگیره تو بغلش، بگه چیزی نیست، هستم من، خیالت راحت باشه💜

۲ بهمن 1397
262
فرق نمی کند چه کسی اول می آید ! مهم این است که چه کسی زیر قولش نمیزند❤

فرق نمی کند چه کسی اول می آید ! مهم این است که چه کسی زیر قولش نمیزند❤

۲ بهمن 1397
251