قیافه من وقتی وسط میراکلس دیدنم اینترنتم تموم می شه البته یکم بدتره بخوام روراست باشم خیلی بدتره هاهاها

قیافه من وقتی وسط میراکلس دیدنم اینترنتم تموم می شه البته یکم بدتره بخوام روراست باشم خیلی بدتره هاهاها

۲۳ ساعت پیش
2K
عکس جدید تصویر زمینه موبایلم قشنگه مگه نه؟؟

عکس جدید تصویر زمینه موبایلم قشنگه مگه نه؟؟

۲۳ ساعت پیش
2K
اخی عزیزم دلش شکست خودم لیدی باگو دو دستی خفه می کنم اروم باش پیشی ارروم این لیدی کلا اینطوریه خودم ادبش می کنم

اخی عزیزم دلش شکست خودم لیدی باگو دو دستی خفه می کنم اروم باش پیشی ارروم این لیدی کلا اینطوریه خودم ادبش می کنم

۲۳ ساعت پیش
2K
وقتی یکی بهم میگه نمی تونم روی کت نوار کراش بزنم

وقتی یکی بهم میگه نمی تونم روی کت نوار کراش بزنم

۱ روز پیش
2K
کی می تونه از این دل بکنه من یکی جوابم منفیه

کی می تونه از این دل بکنه من یکی جوابم منفیه

۲ روز پیش
2K
جذاب ترین پسر کارتونی کت نوار

جذاب ترین پسر کارتونی کت نوار

۳ روز پیش
2K
قهرمان ها ی اصلی و ابر شرور های میراکلس

قهرمان ها ی اصلی و ابر شرور های میراکلس

۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
رو دست نیافتید این شماو این ............................ تو خماری بسوزید هاها

رو دست نیافتید این شماو این ............................ تو خماری بسوزید هاها

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
بدون کامنت بری این دفعا واقعا دیگع نمی زارم

بدون کامنت بری این دفعا واقعا دیگع نمی زارم

۶ روز پیش
3K
با ماسک و بی ماسک من ادرینم این ماسک پوششیست برای پنهان کردن غم هایم است

با ماسک و بی ماسک من ادرینم این ماسک پوششیست برای پنهان کردن غم هایم است

۶ روز پیش
3K
مارنت و ادرین

مارنت و ادرین

۶ روز پیش
2K
لیدی رینا

لیدی رینا

۶ روز پیش
2K
ما هردو در های متفاوتی گیر کرده ایم من در عشق تودر دوستی

ما هردو در های متفاوتی گیر کرده ایم من در عشق تودر دوستی

۶ روز پیش
3K
چشمانت قشنگ ترین رویا و واقعیت زندگیم بود ابی چشمان تورا هیچگاه فراموش نخواهم کرد C.R

چشمانت قشنگ ترین رویا و واقعیت زندگیم بود ابی چشمان تورا هیچگاه فراموش نخواهم کرد C.R

۶ روز پیش
3K
به خاطر کم بودن کامنتا لوکانت گذاشتن بسوزید بعدی ۶تا

به خاطر کم بودن کامنتا لوکانت گذاشتن بسوزید بعدی ۶تا

۶ روز پیش
3K
عههه زشته جلو بچه ها خوبیت نداره شرم حیا هم ندارن جووناهم جوونای قدیم

عههه زشته جلو بچه ها خوبیت نداره شرم حیا هم ندارن جووناهم جوونای قدیم

۶ روز پیش
4K