من به غمگین ترین حالت ممکن شادم تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن... :):

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن... :):

۲ روز پیش
2K
بهت گفته بودم که غمگینم...

بهت گفته بودم که غمگینم...

۱ هفته پیش
5K
عشق را افسانه کردی یا حسین...

عشق را افسانه کردی یا حسین...

۲ هفته پیش
6K
ای سرو پای بسته به آزادگی مناز آزاده من که از همه عالم بریده ام...

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز آزاده من که از همه عالم بریده ام...

۳ هفته پیش
7K
امشب ای ماه شدم غرق غم و تنهایی باز مݧ ماندم و تو شعر و شب و شیدایی #انوری

امشب ای ماه شدم غرق غم و تنهایی باز مݧ ماندم و تو شعر و شب و شیدایی #انوری

۳ هفته پیش
6K