👑

👑

۱ روز پیش
6K
👑

👑

۱ روز پیش
6K
👑

👑

۱ روز پیش
5K
👑

👑

۲ روز پیش
8K
آره آره حالم خوبه که دارمت آجی جون! 👑

آره آره حالم خوبه که دارمت آجی جون! 👑

۲ روز پیش
8K
👑

👑

۲ روز پیش
8K
👑

👑

۲ روز پیش
7K
👑

👑

۲ روز پیش
7K
👑

👑

۳ روز پیش
5K
👑

👑

۳ روز پیش
5K
👑

👑

۳ روز پیش
5K
❤

۴ روز پیش
4K
👑

👑

۵ روز پیش
7K
👑

👑

۵ روز پیش
5K
👑

👑

۵ روز پیش
5K
خواهر کوچکم ازم پرسید :معنی، عشق چیه؟؟ جواب دادم :عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو، از کوله پشتیم بر می داری و من هر روز باز هم شکلاتم رو همون جا می زارم ...

خواهر کوچکم ازم پرسید :معنی، عشق چیه؟؟ جواب دادم :عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو، از کوله پشتیم بر می داری و من هر روز باز هم شکلاتم رو همون جا می زارم .... ❤ 👑

۵ روز پیش
4K
زندگی ریموت کنترل نداره بلند شو و خودت تغییرش بده.... 👑

زندگی ریموت کنترل نداره بلند شو و خودت تغییرش بده.... 👑

۵ روز پیش
5K
👑

👑

۵ روز پیش
9K
بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد؛ باید آن ها را میان قلب خود احساس کرد... 👑

بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد؛ باید آن ها را میان قلب خود احساس کرد... 👑

۶ روز پیش
7K
👑

👑

۱ هفته پیش
6K