👑

👑

۷ روز پیش
13K
👑

👑

۲ هفته پیش
4K
👑

👑

۲ هفته پیش
4K
👑

👑

۲ هفته پیش
3K
👑

👑

۲ هفته پیش
3K
سخت کوشی یعنی تو هر شرایطی هدفتو فراموش نکنی👑

سخت کوشی یعنی تو هر شرایطی هدفتو فراموش نکنی👑

۲ هفته پیش
3K
الگو نساز الگو باش 👑

الگو نساز الگو باش 👑

۲ هفته پیش
3K
👑

👑

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
5K
همیشه واضح نباش بزار دقیق باشن تا ببینند👑

همیشه واضح نباش بزار دقیق باشن تا ببینند👑

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
5K
مهم نیست چی داری مهم اینه با همون چیزایی که داری چه می کنی👑

مهم نیست چی داری مهم اینه با همون چیزایی که داری چه می کنی👑

۴ هفته پیش
6K
اگه بخوای چیزیو داشته باشی که دیگران نداشته باشن باید جوری تلاش کنی که دیگران نکردن👑

اگه بخوای چیزیو داشته باشی که دیگران نداشته باشن باید جوری تلاش کنی که دیگران نکردن👑

۴ هفته پیش
7K
زندگی همیشه اون جوری که ما توقع داریم پیش نمی ره 👑

زندگی همیشه اون جوری که ما توقع داریم پیش نمی ره 👑

۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
6K
با موفقیت هایم قصاوتم نکن، با تعداد زمان هایی که زمین خوردم و دوباره ایستادم قضاوتم کن 👑

با موفقیت هایم قصاوتم نکن، با تعداد زمان هایی که زمین خوردم و دوباره ایستادم قضاوتم کن 👑

۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
5K