سهم من از چشمات یه خاطره بود و بست

سهم من از چشمات یه خاطره بود و بست

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
966
۴ هفته پیش
15K
#تصویر #زمینه

#تصویر #زمینه

۴ هفته پیش
3K
۲۹ فروردین 1397
2K
#خدا#حافظ#مادر#بزرگ#عزیزم 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😔😔😔😔😔😔😔😔😔😭😭😭😭😭

#خدا#حافظ#مادر#بزرگ#عزیزم 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😔😔😔😔😔😔😔😔😔😭😭😭😭😭

۲۲ فروردین 1397
10K
#سوختم

#سوختم

۲۲ فروردین 1397
4K
#تصویر#زمینه

#تصویر#زمینه

۲۱ فروردین 1397
3K
۲۰ فروردین 1397
8K
۲۰ فروردین 1397
13K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱۸ فروردین 1397
6K
#بهرام#زند

#بهرام#زند

۱۸ فروردین 1397
7K
من و پسر خالم

من و پسر خالم

۱۸ فروردین 1397
5K
۱۶ فروردین 1397
2K
#باتمام#وجود #شکستم #اما#غرورم#را#حفظ#کردم

#باتمام#وجود #شکستم #اما#غرورم#را#حفظ#کردم

۱۵ فروردین 1397
4K
#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نامردی #که #با #فهمید #ان #مرا #تنها #گذاشتی 😔😔😔😔😔😔😔😔😔

#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نامردی #که #با #فهمید #ان #مرا #تنها #گذاشتی 😔😔😔😔😔😔😔😔😔

۱۵ فروردین 1397
8K
۱۴ فروردین 1397
9K