۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
6K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
Love

Love

۲ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
عشق من

عشق من

۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
یکی را دوست می دارم... ولی افسوس او هرگز نمی داند #فریدون_مشیری

یکی را دوست می دارم... ولی افسوس او هرگز نمی داند #فریدون_مشیری

۵ روز پیش
6K
۶ روز پیش
5K
ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﯾﺰ , ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺳﭙﺎﺱ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ... ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﺮ ﺷﺪ ...

ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﯾﺰ , ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺳﭙﺎﺱ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ... ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ ! ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ سیمین خواهر عزیزم

۶ روز پیش
5K
پس من چی من دل ندارم من غرور ندارم پس خدا واسه من چی کار می کنه هااااا حتما فقط نگاه میکنه

پس من چی من دل ندارم من غرور ندارم پس خدا واسه من چی کار می کنه هااااا حتما فقط نگاه میکنه

۷ روز پیش
5K
عکس بلند
۱ هفته پیش
3K
شب ارزو

شب ارزو

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K