h.sh

Hosein.sheikhy

جهت گرفتن هرنوع فال
فال تاروت
فال حقایق
گرفتن سرکتاب
دعاهای
بخت گشایی ♥کارگشایی♥رزق وروزی
خرید وفروش ملک وزمین♡زبان بند♡
♥دعای محبت معشوق
اد کنید وپیام بدید

۳۰ فروردین 1397
5K
۲۲ اسفند 1396
6K
۲۲ اسفند 1396
6K
۲۲ اسفند 1396
6K
۳۰ بهمن 1396
4K
۳۰ بهمن 1396
4K
۳۰ بهمن 1396
3K
نگاهت را گره بزن به هر لحظه زندگی من حس امنیت می گیرم وقتی تو درگیر منی💕

نگاهت را گره بزن به هر لحظه زندگی من حس امنیت می گیرم وقتی تو درگیر منی💕

۳۰ بهمن 1396
5K
۲۸ بهمن 1396
3K
۲۶ بهمن 1396
7K
۲۶ بهمن 1396
7K
۲۶ بهمن 1396
7K
۱۸ بهمن 1396
7K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
5K
۱۷ بهمن 1396
4K
۱۷ بهمن 1396
4K