اگر کسی را دوست داری ، رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده . . .

اگر کسی را دوست داری ، رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده . . .

۱۰ بهمن 1397
5K
هیچ گاه برای تغییر روش و منش شخصیتی دیر نیست ، به شرط آن که ارزش ها را به خوبی بشناسی

هیچ گاه برای تغییر روش و منش شخصیتی دیر نیست ، به شرط آن که ارزش ها را به خوبی بشناسی

۱۰ بهمن 1397
5K
به یاد داشته باشید انسان های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آورده اند، بلکه آن هایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیده اند.

به یاد داشته باشید انسان های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آورده اند، بلکه آن هایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیده اند.

۱۰ بهمن 1397
5K
اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد!

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد!

۱۰ بهمن 1397
5K
انسان هرچقدر وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود

انسان هرچقدر وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود

۱۰ بهمن 1397
5K
هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی

۱۰ بهمن 1397
6K
اجازه دهید همیشه با لبخند با هم روبرو شویم، زیرا لبخند سرآغاز عشق است.

اجازه دهید همیشه با لبخند با هم روبرو شویم، زیرا لبخند سرآغاز عشق است.

۱۰ بهمن 1397
3K
عشق پلی ست میان تو و هر چیز دیگری.

عشق پلی ست میان تو و هر چیز دیگری.

۱۰ بهمن 1397
3K
مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند...؛ پنجره های اتاق باز نمی شد . نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند ...

مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند...؛ پنجره های اتاق باز نمی شد . نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند . با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد... و سراسر ...

۱۰ بهمن 1397
3K
شبتون با تک ستاره ی دلتون روشن

شبتون با تک ستاره ی دلتون روشن

۱۰ بهمن 1397
3K
هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی

۱۰ بهمن 1397
4K
دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی... #دوست خوب

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی... #دوست خوب

۱۰ بهمن 1397
4K
تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

۱۰ بهمن 1397
4K
انسان ان چیزی خواهد شد . ک خود را باور دارد .

انسان ان چیزی خواهد شد . ک خود را باور دارد .

۱۰ بهمن 1397
3K
آزادی متلق ب ی نفر نیست ، مال همه است

آزادی متلق ب ی نفر نیست ، مال همه است

۱۰ بهمن 1397
3K
برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

۱۰ بهمن 1397
3K
صورت خود را مقابل آفتاب نگه دارید تا هیچ وقت سایه را نبینید

صورت خود را مقابل آفتاب نگه دارید تا هیچ وقت سایه را نبینید

۱۰ بهمن 1397
4K
همیشه فکر کردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

همیشه فکر کردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

۱۰ بهمن 1397
4K
هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شجاعت دور شدن از ساحل را داشته باشید.

هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شجاعت دور شدن از ساحل را داشته باشید.

۱۰ بهمن 1397
2K
آدما شاید تکراری بشن ؛ ولی وقتی که برن «دیگه تکرار نمیشن» پس تا هستن قدرشون رو بدونید...

آدما شاید تکراری بشن ؛ ولی وقتی که برن «دیگه تکرار نمیشن» پس تا هستن قدرشون رو بدونید...

۱۰ بهمن 1397
2K