جودی نکو

Jud1382

من شاه دیوانه های زنجیری ام.
من همون دختریم که سبک زندگی انسان های این نسلو نمی پسنده.
من همون دختریم که از هم دهه ایاش که آرزوی مرگ میکنن و
ناله تیغ وکفنو مامان ببخش میکنن
متنفره!چون معنی واقعی مردن رودرک کرده.
اره من همونیم که دوست داره خوناشام باشه چون
نسبت به همه چی بیحسی
خیانت براشون بی معنیه چون
عشقشون برای هرکسی میشه مرگشون
صبا توتابوت میخوابی وقتی که خوابی مردی
نه ضربانی نه نفسی
تا ابد هر روز مرده ای
شبا رو میبینی شبای که مردم تو خواب غفلتشون غوطه ورن
تو پرواز بالا ارزوهاتو تجربه میکنی
وهزارو یک دلیل دیگر.....
اره من همون دختریم که بازی این دنیا و وهم زندگی
باعث شد آرزو کنه کاش هیچ وقت درقالب انسان های پست حقیر به دنیانمیاومد
تا با روح مرموز وسیاهی بیپایانی که داره بیش تر شایسته شه یه خوناشام باشه.اعصابم خرابه ولی خدایی حسش نی دیوارو خورد کنم...

اعصابم خرابه ولی خدایی حسش نی دیوارو خورد کنم...

۱۳ ساعت پیش
3K
عکس قبل از فصل یک قسمت ۸ عاشقان شیطانی!!😂😂

عکس قبل از فصل یک قسمت ۸ عاشقان شیطانی!!😂😂

۱۳ ساعت پیش
2K
یکی از موارد خوردنی!!😍😍

یکی از موارد خوردنی!!😍😍

۱۳ ساعت پیش
4K
منو بابا موشی به روایت تصویر!!

منو بابا موشی به روایت تصویر!!

۱ روز پیش
2K
آشنا میکنم : بچه ها،خادم مازوخیسم خادم مازوخیسمم،بچه ها!

آشنا میکنم : بچه ها،خادم مازوخیسم خادم مازوخیسمم،بچه ها!

۱ روز پیش
3K
سر پسرای بانمک باید این بلا رو آورد!😈

سر پسرای بانمک باید این بلا رو آورد!😈

۱ روز پیش
2K
میدونستیدچای جهانو داریم به جهان صادر میکنیم 😁😂 منو آخر سر این زیر نویسا به فنا میدن!!

میدونستیدچای جهانو داریم به جهان صادر میکنیم 😁😂 منو آخر سر این زیر نویسا به فنا میدن!!

۲ روز پیش
3K
یه نقطه عطفی هم هست تو زندگی بعضیا شاید نتونستن خون بقیه رو بخورن شاید مظلوم موندن شاید گزاشتن حقشونو خونشونو بخورن ایناهموناین که فردا وقتی خودشون خون خودشونو خوردن و دیدین خون خوردن چه ...

یه نقطه عطفی هم هست تو زندگی بعضیا شاید نتونستن خون بقیه رو بخورن شاید مظلوم موندن شاید گزاشتن حقشونو خونشونو بخورن ایناهموناین که فردا وقتی خودشون خون خودشونو خوردن و دیدین خون خوردن چه خوشمزست اون وقته که باید از انتقام ادمای که این نقطه عطفو داشتن ترسید...

۲ روز پیش
3K
❤...🍷

❤...🍷

۲ روز پیش
2K
یه روزی میاد میفهمید کلا جاده زندگی رو برعکس رفتید..

یه روزی میاد میفهمید کلا جاده زندگی رو برعکس رفتید..

۲ روز پیش
2K
لیزی vsشیلوو

لیزی vsشیلوو

۲ روز پیش
2K
#کروشیت سوجی

#کروشیت سوجی

۲ روز پیش
2K
بیا منو بکش!!🤗🤗 #اندرتیکر

بیا منو بکش!!🤗🤗 #اندرتیکر

۲ روز پیش
1K
خدای مرگ من!!

خدای مرگ من!!

۲ روز پیش
3K
از اجاره دهندگان بالا خونه😅😅

از اجاره دهندگان بالا خونه😅😅

۲ روز پیش
3K
یه چیزیش کمه با؟!

یه چیزیش کمه با؟!

۲ روز پیش
4K
😙😙#اوریه

😙😙#اوریه

۲ روز پیش
4K
ترسناک شدی😨😨

ترسناک شدی😨😨

۲ روز پیش
4K
😍😍#شیکی

😍😍#شیکی

۲ روز پیش
3K
این از اون دسته پسرایی که خطر خورده شدن تهدیدشون میکنه!😍😍

این از اون دسته پسرایی که خطر خورده شدن تهدیدشون میکنه!😍😍

۲ روز پیش
3K