جودی نکو

Jud1382

من شاه دیوانه های زنجیری ام.
من همون دختریم که سبک زندگی انسان های این نسلو نمی پسنده.
من همون دختریم که از هم دهه ایاش که آرزوی مرگ میکنن و
ناله تیغ وکفنو مامان ببخش میکنن
متنفره!چون معنی واقعی مردن رودرک کرده.
اره من همونیم که دوست داره خوناشام باشه چون
نسبت به همه چی بیحسی
خیانت براشون بی معنیه چون
عشقشون برای هرکسی میشه مرگشون
صبا توتابوت میخوابی وقتی که خوابی مردی
نه ضربانی نه نفسی
تا ابد هر روز مرده ای
شبا رو میبینی شبای که مردم تو خواب غفلتشون غوطه ورن
تو پرواز بالا ارزوهاتو تجربه میکنی
وهزارو یک دلیل دیگر.....
اره من همون دختریم که بازی این دنیا و وهم زندگی
باعث شد آرزو کنه کاش هیچ وقت درقالب انسان های پست حقیر به دنیانمیاومد
تا با روح مرموز وسیاهی بیپایانی که داره بیش تر شایسته شه یه خوناشام باشه.اعصابم خرابه ولی خدایی حسش نی دیوارو خورد کنم...

اعصابم خرابه ولی خدایی حسش نی دیوارو خورد کنم...

۲۹ شهریور 1396
4K
عکس قبل از فصل یک قسمت ۸ عاشقان شیطانی!!😂😂

عکس قبل از فصل یک قسمت ۸ عاشقان شیطانی!!😂😂

۲۹ شهریور 1396
3K
یکی از موارد خوردنی!!😍😍

یکی از موارد خوردنی!!😍😍

۲۹ شهریور 1396
5K
منو بابا موشی به روایت تصویر!!

منو بابا موشی به روایت تصویر!!

۲۸ شهریور 1396
3K
آشنا میکنم : بچه ها،خادم مازوخیسم خادم مازوخیسمم،بچه ها!

آشنا میکنم : بچه ها،خادم مازوخیسم خادم مازوخیسمم،بچه ها!

۲۸ شهریور 1396
4K
سر پسرای بانمک باید این بلا رو آورد!😈

سر پسرای بانمک باید این بلا رو آورد!😈

۲۸ شهریور 1396
3K
میدونستیدچای جهانو داریم به جهان صادر میکنیم 😁😂 منو آخر سر این زیر نویسا به فنا میدن!!

میدونستیدچای جهانو داریم به جهان صادر میکنیم 😁😂 منو آخر سر این زیر نویسا به فنا میدن!!

۲۷ شهریور 1396
4K
یه نقطه عطفی هم هست تو زندگی بعضیا شاید نتونستن خون بقیه رو بخورن شاید مظلوم موندن شاید گزاشتن حقشونو خونشونو بخورن ایناهموناین که فردا وقتی خودشون خون خودشونو خوردن و دیدین خون خوردن چه ...

یه نقطه عطفی هم هست تو زندگی بعضیا شاید نتونستن خون بقیه رو بخورن شاید مظلوم موندن شاید گزاشتن حقشونو خونشونو بخورن ایناهموناین که فردا وقتی خودشون خون خودشونو خوردن و دیدین خون خوردن چه خوشمزست اون وقته که باید از انتقام ادمای که این نقطه عطفو داشتن ترسید...

۲۷ شهریور 1396
4K
❤...🍷

❤...🍷

۲۷ شهریور 1396
3K
یه روزی میاد میفهمید کلا جاده زندگی رو برعکس رفتید..

یه روزی میاد میفهمید کلا جاده زندگی رو برعکس رفتید..

۲۷ شهریور 1396
3K
لیزی vsشیلوو

لیزی vsشیلوو

۲۷ شهریور 1396
3K
#کروشیت سوجی

#کروشیت سوجی

۲۷ شهریور 1396
3K
بیا منو بکش!!🤗🤗 #اندرتیکر

بیا منو بکش!!🤗🤗 #اندرتیکر

۲۷ شهریور 1396
2K
خدای مرگ من!!

خدای مرگ من!!

۲۷ شهریور 1396
4K
از اجاره دهندگان بالا خونه😅😅

از اجاره دهندگان بالا خونه😅😅

۲۷ شهریور 1396
4K
یه چیزیش کمه با؟!

یه چیزیش کمه با؟!

۲۷ شهریور 1396
4K
😙😙#اوریه

😙😙#اوریه

۲۷ شهریور 1396
5K
ترسناک شدی😨😨

ترسناک شدی😨😨

۲۷ شهریور 1396
4K
😍😍#شیکی

😍😍#شیکی

۲۷ شهریور 1396
4K
این از اون دسته پسرایی که خطر خورده شدن تهدیدشون میکنه!😍😍

این از اون دسته پسرایی که خطر خورده شدن تهدیدشون میکنه!😍😍

۲۷ شهریور 1396
4K