و باز هم ادیتی دیگر از ما😂✋😁✨

و باز هم ادیتی دیگر از ما😂✋😁✨

۶ شهریور 1397
993
ادیت بای می😂😎~ شاید باحال نباشه ولی خودم دوسش دارم😍 آهنگشم پیشنهاد میشه شدییید💕🎵 . . . . عاقا من از تو میترسم نمیخوام بیام😂😂 @almasshargh

ادیت بای می😂😎~ شاید باحال نباشه ولی خودم دوسش دارم😍 آهنگشم پیشنهاد میشه شدییید💕🎵 . . . . عاقا من از تو میترسم نمیخوام بیام😂😂 @almasshargh

۱۰ مرداد 1397
3K
خودم درستش کردم😂😍 ذوق دارم بالاخره فهمیدم چطوری با پیکس آرت کار کنم😂✨💜💙💛

خودم درستش کردم😂😍 ذوق دارم بالاخره فهمیدم چطوری با پیکس آرت کار کنم😂✨💜💙💛

۱۷ تیر 1397
1K
بالاخره طلسم شکست😂😍✨ بعد از اونهمه قهوه ای و مشکی...قرمززز😍✨💎 @bts.apink مخصوص تو😂❤

بالاخره طلسم شکست😂😍✨ بعد از اونهمه قهوه ای و مشکی...قرمززز😍✨💎 @bts.apink مخصوص تو😂❤

۱ تیر 1397
1K
Love Your Self💕🌙💎

Love Your Self💕🌙💎

۳۱ فروردین 1397
2K
-Do not judge me soon, you just see what I want to see myself🌙 -زود منو قضاوت نکن، تو فقط چیزی رو میبینی که من خودم بخوام ببینی!🌙

-Do not judge me soon, you just see what I want to see myself🌙 -زود منو قضاوت نکن، تو فقط چیزی رو میبینی که من خودم بخوام ببینی!🌙

۲۶ فروردین 1397
2K