بالاخره پیداشون کردم😂

بالاخره پیداشون کردم😂

۱۲ ساعت پیش
1K
۱۲ ساعت پیش
1K
یه پایان غم انگیز بهتر از یه غم بی پایانه.

یه پایان غم انگیز بهتر از یه غم بی پایانه.

۶ روز پیش
2K
دو دلیل داره ک چرا ما به بقیه اعتماد نمیکنیم اولیش اینه که اونا رو نمیشناسیم دومیش اینه که اونارو میشناسیم

دو دلیل داره ک چرا ما به بقیه اعتماد نمیکنیم اولیش اینه که اونا رو نمیشناسیم دومیش اینه که اونارو میشناسیم

۶ روز پیش
3K
واسه اونایی که لبخندتو کشتن گریه نکن...

واسه اونایی که لبخندتو کشتن گریه نکن...

۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
4K
تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه

تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه

۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
501
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
645
۱ هفته پیش
599
۱ هفته پیش
607