MahBanoO

MoOnBanoO


-شکلآت 90درصد خوردی؟♡^^
چقد زهرمآره!من همونم:)

یه یادگاری بنویس^^ #یادگاری... پاک نمیشه💛

یه یادگاری بنویس^^ #یادگاری... پاک نمیشه💛

۱۷ آذر 1398
231
در من کافه ای وجود دارد که هر روز در آن با تو قرار دارم! روی دیوار های کافه... پیکاسو عکست را نقاشی کرده.. و روی تمام میز هایش..

در من کافه ای وجود دارد که هر روز در آن با تو قرار دارم! روی دیوار های کافه... پیکاسو عکست را نقاشی کرده.. و روی تمام میز هایش.. "دوستت دارم" حک شده است! و همان ترانه ای را که دوست داری برایت پخش میکنم! در این کافه... "ورود برای ...

۱۲ آذر 1398
23K
یهو از خواب پرید!!!دستای لرزونش را به صورت عرق کرده اش کشید و به سقف خیره شد لبخندی تلخ بر لب هایش نشست حتی تلخی لبخندش هم اذیتش میکرد و باخستگی و کلافگی گفت :باز ...

یهو از خواب پرید!!!دستای لرزونش را به صورت عرق کرده اش کشید و به سقف خیره شد لبخندی تلخ بر لب هایش نشست حتی تلخی لبخندش هم اذیتش میکرد و باخستگی و کلافگی گفت :باز هم کابوس!!!..صفحه ی گوشی خود را روشن کرد ساعت 4:10دقیقه صبح را نشان میداد از ...

۱۰ آذر 1398
3K
دلم خواب میخواهد آنقدر عمیق که صبح عکسم را قاب کنند :)

دلم خواب میخواهد آنقدر عمیق که صبح عکسم را قاب کنند :)

۱۰ آذر 1398
166
رفیق...

رفیق...

۸ آذر 1398
136
:)^^

:)^^

۸ آذر 1398
141
یکیو میدیدم که اصلا شبیه من نبود...💜^^

یکیو میدیدم که اصلا شبیه من نبود...💜^^

۷ آذر 1398
151
#کپشنم • دلبرم • • طاهره ی من • دلم برایت تنگ شده است 💜 آنقدر تنگ شده است که قلبم تیر میکشد زبانم به سخن باز نمی شود احساس میکنم عاشقانه هایم تمام شده ...

#کپشنم • دلبرم • • طاهره ی من • دلم برایت تنگ شده است 💜 آنقدر تنگ شده است که قلبم تیر میکشد زبانم به سخن باز نمی شود احساس میکنم عاشقانه هایم تمام شده است گویی که ذهنم کلمه ی «دوستت دارم» را به یاد نمی آورد پاهایم قادر ...

۷ آذر 1398
521
‏خوابی برای جان ‏جانی برای #مرگ ‏مرگی برای یاد ‏یادی برای سنگ ‏سنگی برای گور ‏ #الف...^^

‏خوابی برای جان ‏جانی برای #مرگ ‏مرگی برای یاد ‏یادی برای سنگ ‏سنگی برای گور ‏ #الف...^^

۵ آذر 1398
254
‌‌ ‌مرا بستری کنید ! این جوابِ آزمایش دروغ می‌گوید این خنده ‌ها ، از روی خوشحالی نیست . ضربانِ قلب خوب می‌ زند که می ‌زند ! اینکه دلیل نمی‌شود... مرا جایی ببرید که ...

‌‌ ‌مرا بستری کنید ! این جوابِ آزمایش دروغ می‌گوید این خنده ‌ها ، از روی خوشحالی نیست . ضربانِ قلب خوب می‌ زند که می ‌زند ! اینکه دلیل نمی‌شود... مرا جایی ببرید که برای اثباتِ حرفهایم خونی نگیرید و بدون آزمایش و معاینه روی دفترچه ی بیمه ‌ام ...

۴ آذر 1398
239