استـقـلـالـم💙 بـآ یـہ بـرد عـآشـقـتـ نـشـدم ڪِ بـآیـہ بـآخـتــ (مـثِ لـنـگــیا) از عـشـقـتـ دس بـڪـشــم💙 هـوآدآرتــم تــآ پــآےِ دآر💙

استـقـلـالـم💙 بـآ یـہ بـرد عـآشـقـتـ نـشـدم ڪِ بـآیـہ بـآخـتــ (مـثِ لـنـگــیا) از عـشـقـتـ دس بـڪـشــم💙 هـوآدآرتــم تــآ پــآےِ دآر💙

۲ شهریور 1398
1K
طُـ∞ هـمـونـے هـسـتـے🌠 ڪِ بـآ ڪُـلِ دنـیـآ🌍 فــرق داره😻💕

طُـ∞ هـمـونـے هـسـتـے🌠 ڪِ بـآ ڪُـلِ دنـیـآ🌍 فــرق داره😻💕

۱ شهریور 1398
2K
چـهـل مـیـلـیـون نـفـر😌 یـڪ تـیـم😻💪 یـڪ هــدفـــ💪💙 #Estegɦlal💙

چـهـل مـیـلـیـون نـفـر😌 یـڪ تـیـم😻💪 یـڪ هــدفـــ💪💙 #Estegɦlal💙

۱ شهریور 1398
1K
تــآ اَبــــد هــوآدارتــــم💙 #اسـتـقـلـالـم💙

تــآ اَبــــد هــوآدارتــــم💙 #اسـتـقـلـالـم💙

۱ شهریور 1398
1K
چون لنگی هسی سرتو بگیر بالا بالاتر بالاتر خعلی خعلی بالاتر حالا دیدی اســتــقــلال ڪـجـاسـت؟😻💙😌 حالا سرتو بنداز پایین😏

چون لنگی هسی سرتو بگیر بالا بالاتر بالاتر خعلی خعلی بالاتر حالا دیدی اســتــقــلال ڪـجـاسـت؟😻💙😌 حالا سرتو بنداز پایین😏

۳۰ مرداد 1398
2K
میلیچ:خوشحالم بِ استقلال آمده ام ؛ هواداران جمعه منتظرم باشند‌💙😉

میلیچ:خوشحالم بِ استقلال آمده ام ؛ هواداران جمعه منتظرم باشند‌💙😉

۳۰ مرداد 1398
3K
هـزار گـل اَگــرم هـســتــ💙 هــر هــزار تــــویـــے😍😚💙

هـزار گـل اَگــرم هـســتــ💙 هــر هــزار تــــویـــے😍😚💙

۳۰ مرداد 1398
2K
#رســتــورانِ خـســرو خــان😍😊💙

#رســتــورانِ خـســرو خــان😍😊💙

۳۰ مرداد 1398
2K
💙✌☺

💙✌☺

۲۹ مرداد 1398
1K
جـآن و جــهـانِ ݥــن تـویــے😍💙

جـآن و جــهـانِ ݥــن تـویــے😍💙

۲۹ مرداد 1398
2K
💙😉

💙😉

۲۹ مرداد 1398
1K
جهان🌍با تو برایم زیباست😍😌 قضیه این است💙 #ESTEGHLAL♡

جهان🌍با تو برایم زیباست😍😌 قضیه این است💙 #ESTEGHLAL♡

۲۶ مرداد 1398
2K
#دخی تاجی😉 💙

#دخی تاجی😉 💙

۲۶ مرداد 1398
4K
😍💙

😍💙

۲۶ مرداد 1398
2K
😢😢 #یه هفته تا پایان دلتنگی☺💙

😢😢 #یه هفته تا پایان دلتنگی☺💙

۲۵ مرداد 1398
2K
☺💙✌

☺💙✌

۲۵ مرداد 1398
2K
🌍SS💙

🌍SS💙

۲۵ مرداد 1398
2K
ژونننن😍 اولین کری خونی میلیچ برا لنگ😎😂

ژونننن😍 اولین کری خونی میلیچ برا لنگ😎😂

۲۵ مرداد 1398
2K
عشق♡ #استقلالم💙😻

عشق♡ #استقلالم💙😻

۲۳ مرداد 1398
2K
#استقلالم💙😍

#استقلالم💙😍

۲۳ مرداد 1398
1K